English - Greek Translation Services, Greek Dictionaries, Machine Translation
Translatum - The  Greek Translation Vortal
Translatum.gr - Greek Translation
Greek Translation Services
 Ask a terminology question in the forum!
Sitemap | News | Tell a friend | RSS
Translatum Greek Translation Forum
Our page on facebookFollow us on twitterRSS feed


Greek translation Greek dictionaries Catalan, Galician, Occitan, Romanian, Sardinian  
General Catalan Dictionaries - Buy from: [Amazon] [Amazon UK] 
Monolingual Catalan Dictionary

 
Diccionari de la llengua Catalana
 
Specialty Catalan Dictionaries  
 
Diccionari enciclopèdic de medicina


     Lèxics de la indústria
Més de 15.000 termes de diversos sectors industrials, amb correspondències en castellà per a tots els termes, anglès, francès, italià, alemany i èuscar per a alguns
Vocabulari de bars i restaurants
Prop de 1.200 designacions de plats en català, castellà, francès, anglès, alemany, italià i holandès. Els termes recollits es poden consultar fàcilment a través del Cercaterm
Models de contractes de treball
Enllaç amb el Departament de Treball
Termes de fusteria, d'hoteleria i restauració, informàtica i noves tecnologies, lleure, ocupacions, entre d'altres
Resolució de 3.7.2001, per la qual es publiquen termes normalitzats pel Consell Supervisor del Termcat. ]
Vocabulari d'Economia
Diccionaris de la Construcció
Diccionari de citacions
Vocabulari de dret penal i penitenciari
 
Catalan- Other Language Dictionaries  
 
Íslensk-Katalönsk Smáorðabók
Vocabulari Esperanto-Català
Greek-Catalan Dictionary
Diccionari de sanejament Català-Castellà-Anglès
Vocabulari de microinformàtica Castellà-Català-Anglès
Galician Dictionaries  - Buy from: [Amazon] [Amazon UK] 
Pequeno vocabulario galego-inglés-castelán
Occitan Dictionaries  - Buy from: [Amazon] [Amazon UK] 
Occitan-French and French-Occitan Dictionaries
Basque/English/French/Spanish-Occitan
Romanian-Other Language Dictionaries  - Buy from: [Amazon] [Amazon UK] 
DEX Romanian monolingual dictionary (Dicţionarul explicativ al limbii române)
  
definițiilor 
English-Romanian and Romanian-English Dictionaries
Sardinian Dictionaries - Buy from: [Amazon] [Amazon UK] 
Sardinian-English / French / Italian / German Dictionary
see also: Multilingual Dic/s | Dictionary Indexes | Machine Tranlation |
main}{468}
top
© Translatum.gr 2001-2016. All rights Reserved
Facebook