English - Greek Translation Services, Greek Dictionaries, Machine Translation
Translatum - The  Greek Translation Vortal
Translatum.gr - Greek Translation
Greek Translation Services
 Ask a terminology question in the forum!
Sitemap | News | Tell a friend | RSS
Translatum Greek Translation Forum
Our page on facebookFollow us on twitterRSS feed


Greek translation Greek dictionaries Translatum Journal  

Ιδρυτής του δικτυακού τόπου


Ελληνομάθεια: η Ελληνική Γραμματική σε CD-ROM


Ελληνομάθεια - Γραμματική και Ορθογραφία σε CD-ROMΛογισμικό: Ελληνομάθεια Γραμματική και Ορθογραφία
Κατασκευαστής: Lexigram, Γιώργος Μαλακός
Τιμή: 53 ευρώ
Ελάχιστες Απαιτήσεις Συστήματος: Επεξεργαστής Pentium 166MHz, κάρτα ήχου συμβατή με Microsoft Windows
Προηγούμενη έκδοση: εκδόσεις Καστανιώτης και Logicin (εξαντλημένη)
Παρεμφερές λογισμικό: Αρχαιομάθεια (Lexigram, Γιώργος Μαλακός). Μία αντίστοιχη εφαρμογή για τα Αρχαία Ελληνικά


Ειδική προσφορά: Ελληνομάθεια, Αρχαιομάθεια και Εννοιόλεξο μόνο με 30 ευρώ!

Το λογισμικό Ελληνομάθεια (και αντίστοιχα το Αρχαιομάθεια για τα Αρχαία Ελληνικά) αποτελεί ένα ισχυρότατο εργαλείο για όσους θέλουν να βρίσκουν τους σωστούς κλιτικούς τύπους των ελληνικών λέξεων καθώς και να αναγνωρίζουν οποιαδήποτε λέξη.

Αναλυτικά οι λειτουργίες της είναι οι εξής:

Μας δίνει την ορθογραφία μιας λέξης.

Κάνει πλήρη γραμματική αναγνώριση οποιουδήποτε τύπου λέξης δοθεί από την περιοχή κειμένου "λέξη" ή είναι ήδη γραμμένος σε κάποιον επεξεργαστή κειμένου, δηλαδή μας λέει τι μέρος λόγου είναι, ποιου γένους, ποιας πτώσης και αριθμού ή, εάν είναι ρήμα, σε ποια φωνή, χρόνο, έγκλιση ή πρόσωπο βρίσκεται. Ο τύπος αυτός μπορεί να είναι στη δημοτική ή στην καθαρεύουσα, ακόμα και στην αρχαία, αρκεί να συναντάται στη σημερινή γλώσσα.


Εικόνα 1. Δείγμα της πληρέστατης κάλυψης ρημματικών τύπων
η οποία συμπεριλαμβάνει, λόγιους τύπους, αρχαίους τύπους που χρησιμοποιούνται στα Νέα Ελληνικά, τύπους με αφαίρεση
καθώς και προφορά
.

Κλίνει τη λέξη σε όλους σχεδόν τους γραμματικούς τύπους που συναντώνται σήμερα, χαρακτηρίζοντάς τους σε ποιο είδος ανήκουν: λόγιος, λογιότερος, και λόγιος, ή μόνο λόγιος κτλ. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι, ειδικά για τα ρήματα, από τους λόγιους, αρχαίους ή μεικτούς τύπους έχουν καταγραφεί μόνο οι συνηθέστεροι (π.χ. στον παρατατικό ή στον αόριστο της παθητικής φωνής των περισσότερων ρημάτων δεν υπάρχει το πρώτο ή το δεύτερο πρόσωπο της λόγιας αλλά μόνο το τρίτο: π.χ. εκαλύπτετο - εκαλύπτοντο, εκαλύφθη - εκαλύφθησαν και όχι εκαλυπτόμην - εκαλύπτεσο, εκαλύφθην - εκαλύφθης κτλ.). Αντίθετα, στα ουσιαστικά και στα επίθετα καταγράφονται όλοι οι λόγιοι τύποι, (εκτός από τη δοτική), όπου είναι διαφορετικοί από τους σημερινούς.


Εικόνα 2. Υποτακτική αορίστου του ρήματος "παράγω" -
έχει παιδέψει πολλούς!

Παραπέμπει αυτόματα σε ένα μάθημα γραμματικής όπου βρίσκονται συγκεντρωμένες και άλλες γραμματικές πληροφορίες σχετικά με τη λέξη που δόθηκε: γενικοί κανόνες που αφορούν αυτή τη γραμματική κατηγορία, ιδιαίτερα σχόλια για ορισμένες λέξεις ή ομάδες λέξεων και παραδείγματα όμοιων κλιτικά λέξεων. Οποιοδήποτε παράδειγμα μπορεί να κλιθεί κάνοντας κλικ με το ποντίκι στο σύμβολο που βρίσκεται στα αριστερά της λέξης. Οι λέξεις με τρεις τελείες δεξιά τους φέρνουν στην οθόνη μας (κάνοντας κλικ πάνω τους) περισσότερα παραδείγματα, που είτε είναι σύνθετα της επικεφαλής λέξης, είτε αφορά και αυτά το σχόλιο που αναγράφεται δεξιά τους, είτε έχουν το ίδιο προκαταληκτικό φωνήεν, για λόγους ευκολότερης απομνημόνευσης της ορθογραφίας τους (π.χ. αγ-ώ-νας, αι-ώ-νας, αγκ-ώ-νας ή καν-ό-νας, ηγεμ-ό-νας, κηδεμ-ό-νας κτλ.)


Εικόνα 3. Δείγμα από τα μαθήματα γραμματικής - Ανώμαλα υγρόληκτα ρήματα σε -ρνω, -λνω

Όσες λέξεις είναι ορισμοί ή γενικά απαιτούν επεξήγηση (σημειώνονται με πράσινο χρώμα) οδηγούν με ένα κλικ του ποντικιού σε αναλυτικό κείμενο, όπου και πάλι κάθε πρασινισμένη λέξη μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω ανάλυση.

Οι ασκήσεις είναι αρκετά δύσκολες όχι μόνο γιατί απαιτούν καλή γνώση της κλίσης των λέξεων, αλλά και επειδή για να τις λύσει κανείς πρέπει να κάνει τη διανοητική εργασία που κάνει και ένας γραμματικός, να βρει δηλαδή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε λέξης και να την ταξινομήσει σύμφωνα με αυτά. Το πρόγραμμα επισημαίνει τα λάθη του χρήστη και τον πληροφορεί για το είδος του λάθους που έκανε στην ταξινόμηση.


Εικόνα 4. Άσκηση: ο χρήστης πρέπει να ταιριάξει τα ομοιόκλιτα

Η λειτουργία της αναγνώρισης-κλίσης των λέξεων και η αναγωγή τους σε κάποιο μάθημα ενεργοποιείται και μέσα από το Microsoft Word κάνοντας κλικ στο μενού ΕΡΓΑΛΕΙΑ και εν συνεχεία στο ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ.

Εν κατακλείδι, θα έλεγα ότι η Ελληνομάθεια (καθώς και αντίστοιχα η Αρχαιομάθεια για τα Αρχαία Ελληνικά) συμπληρώνει με άριστο τρόπο ένα τεράστιο κενό στην ελληνική βιβλιογραφία εν γένει και όχι μόνο στην ηλεκτρονική. Το ότι είναι διαθέσιμο στην εύχρηστη μορφή ενός CD-ROM αποτελεί ένα ύψιστο δώρο για όσους επιθυμούν να τελειοποιήσουν τη γνώση της ελληνικής γραμματικής και ορθογραφίας, πολύ περισσότερο δε, για εκείνους που θα το χρησιμοποιήσουν ως εργαλείο αναφοράς κατά τη διάρκεια της εργασίας τους. Ως εκ τούτου, θα έλεγα ότι είναι εκ των ων ουκ άνευ τόσο για μεταφραστές όσο για επιμελητές. Χωρίς κανένα δισταγμό λοιπόν, το εντάσσω στην Αγία Τριάδα των CD-ROM αναφοράς που χρησιμοποιώ: 1) Ματζέντα Χρυσή Έκδοση 2004, 2) Ελληνομάθεια 3) Oxford English Dictionary.

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Lexigram
Δωρεάν Γραμματική με δυνατότητες κλίσης (σε Java)
Ελληνικές γραμματικές και σχετικά άρθρα στο Διαδίκτυο

© Copyright 2004 Translatum Journal and the Author
URL: https://www.translatum.gr/journal


top
© Translatum.gr 2001-2016. All rights Reserved
Facebook