Το βιβλίο στην Ελλάδα
Μεταφραστές

Οδηγός Μεταφραστών του ΕΚΕΒΙ


(Αντίγραφο από το translatum)

I. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

 1. Σχολές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό
 2. Μαθήματα των Ξενόγλωσσων Ινστιτούτων στην Ελλάδα
 3. Επιμόρφωση σε Μετάφραση

 

1. ΣΧΟΛΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙKΟ

ΕΛΛΑΔΑ

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας

Μέγαρο Καποδιστρίου

Κέρκυρα 49100

Τηλ: 0661 44145 Fax: 0661 47517

Η σχολή ιδρύθηκε το 1986 και έχει περίπου 400 φοιτητές (350 προπτυχιακοί και 50 μεταπτυχιακοί). διαρκεια Οι προπτυχιακές σπουδές διαρκούν 8 εξάμηνα και οδηγούν σε πτυχίο του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας - τομέα Μετάφρασης ή Διερμηνείας, αναλόγως με την ειδικότητα.

πτυχια Η σχολή παρέχει τη δυνατότητα παρακολούθησης μεταπτυχιακού προγράμματος με τίτλο: Επιστήμη της Μετάφρασης. Γλώσσες του προγράμματος είναι οι εξής: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά

Εισαγωγη

Ι. Η εισαγωγή στο 1ο έτος σπουδών γίνεται με ειδικές εξετάσεις που διεξάγονται με σύστημα ανάλογο αυτού των Γενικών Εξετάσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ και διενεργούνται στην Αθήνα κάθε Σεπτέμβριο. Η ακριβής ημερομηνία ανακοινώνεται από το ΥΠΕΠΘ τουλάχιστον 10 μέρες πριν. Οι υποψήφιοι εξετάζονται στα εξής μαθήματα:

 • Έκθεση
 • Νέα Ελληνικά - περίληψη κειμένου
 • Δύο ξένες γλώσσες από τις εξής: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική - μετάφραση: ευθεία και αντίστροφη για τη κάθε γλώσσα, καθώς και ορθογραφία.

Προθεσμιες όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στη διοικητική υπηρεσία του Ιονίου Πανεπιστημίου από 1 έως 15 Ιουλίου.

ΙΙ. Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής στη Σχολή με κατατακτήριες εξετάσεις που διενεργούνται στην Κέρκυρα το 1ο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Δικαίωμα κατάταξης στο 1ο εξάμηνο σπουδών, έχουν όλοι οι πτυχιούχοι ΑΕΙ, ΤΕΙ και λοιπών Ανωτέρων Σχολών. Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε δύο από τις τρεις ξένες γλώσσες εργασίας του Τμήματος σε ορθογραφία, ευθεία και αντίστροφη μετάφραση και Νέα Ελληνικά. Η βάση πρέπει να επιτευχθεί σε όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα. Προθεσμιεσ Η αίτηση για τις κατατακτήριες εξετάσεις υποβάλλεται από 1 έως 15 Νοεμβρίου μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου, στο οποίο φαίνεται ο βαθμός πτυχίου.

ΙΙΙ. Εισαγωγή στη Σχολή γίνεται και με μετεγγραφή, αλλά ΜΟΝΟΝ για φοιτητές εξωτερικού, μετά από εξετάσεις στο 3ο ή 5ο εξάμηνο σπουδών.

Οι φοιτητές της Σχολής που ειδικεύονται στη μετάφραση πρέπει να παρακολουθήσουν μαθήματα σε Πανεπιστήμιο του εξωτερικού (Αγγλία, Γαλλία, Γερμανία) για ένα εξάμηνο. Η άσκηση αυτή ισοδυναμεί με 21 Διδακτικές Μονάδες, απαραίτητες για την απόκτηση πτυχίου.

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε Κοινοτικά ερευνητικά προγράμματα (Euroform Erasmus, κ.λπ.) στο πλαίσιο των οποίων οργανώνονται ανταλλαγές φοιτητών, επιμορφωτικά προγράμματα, κ.λπ.

 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών σπουδών στην Επιστήμη

της Μετάφρασης

Στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΠΑΕΚ συστήθηκε αυτό το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με σκοπό να εμβαθύνει στη θεωρία και έρευνα των επιστημονικών τομέων:

 • Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης
 • Διδακτική της Μετάφρασης και Διερμηνείας
 • Ορολογία
 • Διασύνδεση Τεχνολογιών Αιχμής με την Μετάφραση

Το πρόγραμμα δέχεται πτυχιούχους ΑΕΙ με σκοπό να τους εκπαιδεύσει ώστε να στελεχώσουν τις μεταφραστικές υπηρεσίες του Δημοσίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ιδιωτικού τομέα.

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Φιλοσοφική Σχολή

Γαλλικό Τμήμα

Τηλ: 7277451/449/450 Fax: 7248979

Δεν διαθέτουμε συγκεκριμένα στοιχεία για το πρόγραμμα σπουδών της σχολής.

 

 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Τομέας Μετάφρασης

Τηλ: 031 997538/37 Fax/Τηλ: 031 997523

Ο τομέας Μετάφρασης του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας παρέχει μαθήματα σχετικά με τη μετάφραση σε προπτυχιακό επίπεδο. Για μεταπτυχιακές σπουδές που οδηγούν σε Διδακτορικό Δίπλωμα οι υποψήφιοι μπορεί να προτείνουν θέμα σχετικό με τη μετάφραση. πτυχια Το Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας χορηγεί τα εξής πτυχία:

 • Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Για να αποκτήσουν το Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας οι φοιτητές υποχρεούνται να συγκεντρώσουν 124 διδακτικές μονάδες. Από αυτές οι 4 αντιστοιχούν σε υποχρεωτικά μαθήματα Μετάφρασης. Περαιτέρω μαθήματα Μετάφρασης επιλέγονται από τον κάθε φοιτητή ως κατ' επιλογή υποχρεωτικά μαθήματα (μέχρι 32 διδακτικές μονάδες). Γλώσσες Γαλλικά, ελληνικά. Εισαγωγη Οι υποψήφιοι υποβάλλονται στις θεσμοθετημένες διαδικασίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας και την συγκεκριμένη Πανεπιστημιακή Σχολή. Μαθήματα Στο προπτυχιακό πρόγραμμα προσφέρεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει τόσο γλωσσικά ζητήματα και για τις δύο γλώσσες (δομή, ιδιόλεκτοι, κ.λπ.), όσο και θέματα θεωρίας και πρακτικής της Μετάφρασης (Αρχές Μεταφρασεολογίας, Προβλήματα Μετάφρασης, Μεταφραστικές Δεξιότητες, Θεώρηση Λογοτεχνικής Μετάφρασης, κ.λπ.). Η αξιολόγηση των φοιτητών ορίζεται ανά μάθημα και γίνεται με βάση εργασίες, εξετάσεις ή τη συμμετοχή των φοιτητών στο μάθημα κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

 • Διδακτορικό Δίπλωμα, ενιαίο και ανεξάρτητο από ειδίκευση μεταπτυχιακού.

Προϋποθέσεις Για το Διδακτορικό Δίπλωμα οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ανεξαρτήτως ειδίκευσης) του Τμήματος. Αυτό αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με Μεταπτυχιακό τίτλο άλλης σχολής ή τομέα (πανεπιστημίου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό). Συνυπολογίζεται η συγγραφική και ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου. Για να αποκτήσουν αυτό τον τίτλο, οι φοιτητές πρέπει να κάνουν ερευνητική εργασία, να συγγράψουν πρωτότυπη διατριβή και να την υποστηρίξουν δημόσια στο τέλος των σπουδών τους. Εισαγωγη Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση στη Γραμματεία του τμήματος στην οποία πρέπει να αναφέρεται το προτεινόμενο γνωστικό αντικείμενο της διατριβής και το επιβλέπον μέλος Δ.Ε.Π. που προτείνουν. Η υποψηφιότητά τους κρίνεται από ειδική επιτροπή με βάση τα εξής κριτήρια: βαθμός μεταπτυχιακού διπλώματος, ερευνητική ή συγγραφική δραστηριότητα, προφορική συνέντευξη και γνώση ξένης γλώσσας (με μετάφραση ξενόγλωσσου επιστημονικού κειμένου). Διάρκεια Η διάρκεια για το Διδακτορικό Δίπλωμα ορίζεται σε 10 εξάμηνα. Η διδακτορική διατριβή πρέπει να κατατεθεί το αργότερο μετά από 12 εξάμηνα από την ημερομηνία εγγραφής.

 

 

 

 

ΓΑΛΛΙΑ

ECOLE SUPERIEURE D' INTERPRΘTES ET DE TRADUCTEURS

Universitι de la sorbonne nouvelle-paris iii

Ecole Supιrieure d' Interprθtes et de Traducteurs

Centre Universitaire Dauphine,

Place du Marιchal de Lattre de Tassigny

75775 PARIS CEDEX 16

France

Τηλ: +33 01 44 05 42 05 Fax: +33 01 44 05 41 43

Email: esit@univ-paris3.fr

http://www.univ-paris3.fr/esit

Ο τομέας της μετάφρασης στη σχολή αυτή απευθύνεται σε φοιτητές που γνωρίζουν καλά μία ή δύο ξένες γλώσσες και τους προετοιμάζει για επαγγελματική μετάφραση σε διάφορους τομείς (τεχνική, οικονομική, επιστημονική, νομική). Γλώσσες. Οι γλώσσες που καλύπτει το πρόγραμμα της σχολής είναι: γερμανικά, αγγλικά, αραβικά, κινεζικά, ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, ρωσικά. Μπορεί να κανονιστούν και μαθήματα για άλλες γλώσσες με ειδική ρύθμιση.

Πτυχία Η σχολή παρέχει τα εξής πτυχία:

 • LEA, για πρόγραμμα σπουδών με 3 γλώσσες, 2 έτη σπουδών
 • DESS (Diplτme d' Etudes Supιrieures Spιcialisιes) με ειδίκευση σε γενική, οικονομική, τεχνική μετάφραση και δίπλωμα μεταφραστή του Universitι de la Sorbonne Nouvelle, 3 έτη σπουδών
 • Η σχολή σχετίζεται στενά με τον οργανισμό Association des Anciens Elθves de l'ESIT (σύλλογος αποφοίτων της σχολής) ο οποίος αναλαμβάνει να δημιουργεί διασυνδέσεις με την αγορά εργασίας και διευκολύνει τους απόφοιτους στην ανεύρεση εργασίας. εισαγωγη Η εισαγωγή στο πρόγραμμα της σχολής γίνεται με εισαγωγικές εξετάσεις και όχι βάσει πτυχίου. Προϋποθέσεις Οι υποψήφιοι για τις εισαγωγικές εξετάσεις πρέπει να είναι κάτοχοι ανεγνωρισμένου πτυχίου, που αντιστοιχεί σε 4 εξάμηνα πανεπιστημιακών σπουδών, το επίπεδο των οποίων κρίνεται από σχετική επιτροπή. Δεν υπάρχει όριο ηλικίας.

Μπορούν επίσης να γραφτούν κατευθείαν στο 2ο έτος όσοι έχουν τους απαραίτητους τίτλους (που αντιστοιχούν σε bac συν 3 χρόνια σπουδών) και έχουν βαθμό 14/20 για συνδυασμό 3 γλωσσών ή 16/20 για δίγλωσσο συνδυασμό. Προθεσμιεσ Για το έτος 1999-2000 η αίτηση πρέπει να υποβληθεί από 1 Μαρτίου έως 5 Απριλίου 1999. Γίνονται δεκτές μόνο ταχυδρομικά και πρέπει να εσωκλείεται μεγάλος φάκελος με γραμματόσημα (6,70 FF), όπου αναγράφονται το όνομα και η διεύθυνση του υποψηφίου. Οι εξετάσεις διεξάγονται τον Ιούνιο. Οι εγγραφές γίνονται μέχρι 20 Οκτωβρίου. Όσοι φοιτητές εργάζονται μπορούν κατόπιν αίτησης να επεκτείνουν κάθε έτος σπουδών σε δύο. Διδακτρα Το έτος 3.500 FF.

To ESIT δεν διοργανώνει τμήματα δι' αλληλογραφίας, βραδινά ή καλοκαιρινά.

 

 

INSTITUT SUPΙRIEUR D' INTERPRΙTATION

ET DE TRADUCTION

Etablissement d' Εnseignement Supιrieur Technique Privι

Institut Catholique de Paris

21, rue d' Assas,

75270 Paris

CEDEX 6

Τηλ: +33 01 42 22 33 16 Fax: +33 01 45 44 17 67

Το ISIT ιδρύθηκε το 1957, και είναι μέλος του CIUTI ( Confιrence Internationale des Instituts Universitaires de Traducteurs et d' Interprθtes ). Στεγάζεται στο Institut Catholique de Paris. Η σχολή προσφέρει μαθήματα για μετάφραση, ορολογία, διερμηνεία, διεθνείς σχέσεις για επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο συνεργασίας με το Facultι de Droit Jean Monnet (Paris XI) εκπαιδεύει νομικούς σε διεθνή θέματα. Προϋποθέσεις Για μετάφραση απαιτείται επίπεδο σπουδών ισοδύναμο με διετές κύκλο ανώτατων σπουδών, ανάλογα με την συγκεκριμένη ειδικότητα και γλωσσικό συνδυασμό. Γλώσσες Για τον 1ο και 2ο κύκλο σπουδών: υποχρεωτικά γαλλικά και αγγλικά, προαιρετικά γερμανικά ή ισπανικά. Για το πρόγραμμα των διερμηνέων υπάρχει περίπτωση να γίνουν μαθήματα για ιταλικά, πορτογαλικά ή άλλη γλώσσα, με ειδικές προϋποθέσεις. Οι τρίγλωσσοι συνδυασμοί για τη μετάφραση πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνουν και γαλλικά.

 

 

INSTITUT DE TRADUCTEURS,

D' INTERPRΘTES ET DE RELATIONS INTERNATIONALES

universitι des sciences humaines de strasbourg

22, rue Descartes

F 67084

STRASBOURG Cedex

France

Τηλ: + 33 3 88 41 74 80 Fax + 33 3 88 41 74 83

Email: roux@ushs.u-strasbg.fr

http://www.sdv.fr/cci-strasbourg/francais/former/iti/iti.htm

Το ITI-RI ιδρύθηκε το 1985 από το Universitι des Sciences Humaines και το Chambre de Commerce et d' Industrie de Strasbourg. Αποτελεί τμήμα της Σχολής Langues et Sciences Humaines του πανεπιστημίου.

Πτυχία Το Ινστιτούτο παρέχει τα εξής πτυχία:

 • DU de Traduction: Εισαγωγη γίνεται βάσει πτυχίου.
 • DESS mention Traduction professionnelle: Εισαγωγη γίνεται με βάσει το πτυχίο DU de Traduction, ή πτυχιακής εργασίας ή ισοδύναμου πτυχίου.
 • DESS mention Traduction professionnelle, επιλογή για υποτιτλισμό ή doublage: Εισαγωγη γίνεται με βάσει το πτυχίο DU de Traduction, ή πτυχιακή εργασία ή ισοδύναμο πτυχίο. Γλώσσες Τα μαθήματα στο μεταφραστικό τμήμα του Ινστιτούτου γίνονται στις εξής γλώσσες: γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ισπανικά, ελληνικά, ιταλικά, ολλανδικά, ρωσικά, πολωνικά και αραβικά. Ελληνικά προσφέρονται και στο τμήμα διερμηνείας.

Το Ινστιτούτο συνεργάζεται με εξωτερικούς οργανισμούς για την εκπαίδευση και εργασία των αποφοίτων (Συμβούλιο της Ευρώπης, Κοινοβούλιο της Ευρώπης, τράπεζες, επιχειρήσεις, κ.λπ.). Πάνω από το 50% των φοιτητών είναι ξένοι. Το τμήμα της ελληνικής και αραβικής γλώσσας είναι πολύ ανεπτυγμένο.

Το πανεπιστημιακό πτυχίο του Ινστιτούτου για τα ελληνικά δίνεται και στην Ελλάδα από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

 

 

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

RUPRECHΤ-KARLS UNIVERSITΔT HEIDELBERG

Institut fόr άbersetzen und Dolmetschen

Plφck 57a

69 117 Heidelberg

Τηλ: +49 0 62 21/54-75 60

http://www.uni-heidelberg.de/

Το Ινστιτούτο Μεταφραστών και Διερμηνέων του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης προσφέρει τρία προγράμματα μετάφρασης και διερμηνείας.

Πτυχία Το Ινστιτούτο παρέχει τα εξής πτυχία:

 • Δίπλωμα Μετάφρασης
 • Δίπλωμα Διερμηνείας
 • Πτυχίο Μεταφραστή

Διάρκεια Τα πρώτα δύο διπλώματα απονέμονται με την ολοκλήρωση σπουδών που διαρκούν 8 εξάμηνα, ενώ τα τελευταίο μετά από σπουδές 6 εξαμήνων. Γλώσσες Η βασική γλώσσα εργασίας είναι τα γερμανικά. Στα πρώτα δύο διπλώματα είναι υποχρεωτικές δύο ξένες γλώσσες, από τις εξής: αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, πορτογαλικά, ρωσικά, ισπανικά (ολλανδικά μπορεί να αποτελέσουν τρίτη ξένη γλώσσα). Στο Πτυχίο Μεταφραστή απαιτείται 1 ξένη γλώσσα. Είναι επίσης υποχρεωτική η παρακολούθηση ενός μαθήματος μη γλωσσικού περιεχομένου: Δίκαιο ή Οικονομία. Τα πρώτα 4 εξάμηνα οι φοιτητές για τα δύο πρώτα πτυχία παρακολουθούν κοινά μαθήματα. Όσοι θέλουν να αποκτήσουν το Δίπλωμα Διερμηνείας παρακολουθούν επιπλέον προπαρασκευαστικό τμήμα το οποίο οφείλουν να περάσουν για να μπορούν να ολοκληρώσουν τον κύκλο μαθημάτων προς το Δίπλωμα. Προϋποθεσεις Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν απολυτήριο Λυκείου ή αντίστοιχο πτυχίο, πολύ καλή γνώση γερμανικών και το επίπεδο των αγγλικών ή γαλλικών να ισοδυναμεί με τουλάχιστον 3 έτη μελέτης στο Λύκειο. Για τις υπόλοιπες γλώσσες υπάρχει η δυνατότητα να παρακολουθήσουν προπαρασκευαστικά μαθήματα (2 εξάμηνα) στο Ινστιτούτο.

Ημερομηνιες Τα μαθήματα προσφέρονται μόνο κατά το χειμερινό εξάμηνο. Προθεσμιες Η προθεσμία υποβολής αίτησης για το επόμενο χειμερινό εξάμηνο είναι 15 Ιουλίου και πρέπει να αποσταλεί στην εξής διεύθυνση:

Zulassungstelle der Universitδt Heidelberg

Seminarstraίe 2

69 047 Heidelberg

 

 

 

 

ΕΛΒΕΤΙΑ

ECOLE DE TRADUCTION ET D' INTERPRΙTATION

Universitι de Genθve

102 boulevard Carl-Vogt

1211 Genθve 4

Τηλ: +41 (0) 22 705 71 11 Fax: +41 (0) 22 781 62 21

http:// http://www.unige.ch/eti/

Το 1941 ιδρύθηκε η σχολή l' Ecole d' Interprθtes και το 1972 διαμορφώνεται στην σχολή l' Ecole de Traduction et d' Interprιtation (ETI) που ανήκει στο Universitι de Genθve. Γλωσσες Οι επίσημες γλώσσες του προγράμματος της σχολής είναι οι εξής: γερμανικά, αγγλικά, αραβικά, ισπανικά, γαλλικά (υποχρεωτικά για τους μη γαλλόφωνους), ιταλικά και ρωσικά. Το πρόγραμμα απαιτεί 3 γλώσσες: την μητρική και δύο ακόμα, η γνώση των οποίων πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Προσφέρονται πολλοί συνδυασμοί γλωσσών. Μαθήματα Η σχολή δεν εξασφαλίζει μαθήματα δι' αλληλογραφίας, ούτε βραδινά τμήματα. Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε 2 εξάμηνα και γίνονται εξετάσεις στο τέλος κάθε εξαμήνου. Η σχολή προσφέρει μαθήματα ειδικευμένης μετάφρασης (γενική, οικονομική και νομική) καθώς και εκπαίδευση στην ορολογία και στην Μηχανική Μετάφραση.

Πτυχία Η σχολή παρέχει τα εξής πτυχία:

 • Diplτme de traducteur: υποχρεωτικές δύο γλώσσες, πλην της μητρικής. Διάρκεια 4 έτη σπουδών για κατόχους baccalaurιat ή ισοδύναμου πτυχίου ή 2 έτη σπουδών για κατόχους πανεπιστημιακού πτυχίου.
 • Diplτme complιmentaire de traducteur: μια επιπλέον δευτερεύουσα γλώσσα. Διάρκεια 1 έτος.

Εισαγωγη στη σχολή γίνεται με γραπτές εξετάσεις για την αξιολόγηση της γλωσσικής τους επάρκειας. Η γνώση δευτερεύουσας γλώσσας πρέπει να αντιστοιχεί σε επίπεδο απόφοιτου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν για απαλλαγή από ένα μέρος των μαθημάτων εφόσον τα αποτελέσματα των εισαγωγικών εξετάσεων δικαιολογούν τέτοια αίτηση. Στην περίπτωση αυτή η απαλλαγή βασίζεται στις συμπληρωματικές εξετάσεις για την εισαγωγή στο 3ο έτος.

 

 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

UNIVERSITY OF SURREY

Postgraduate Diploma/MA in Translation

Department of Linguistic and International Studies

Guildford

Surrey GU2 5XH

UK

Τηλ: +44 (0) 1483 259954 Fax. +44 (0)1483 259527

Email: K.Short@Surrey.ac.uk

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του University of Surrey (Master's of Arts, ή Diploma) ιδρύθηκε το 1985 και δέχεται φοιτητές από την Βρετανία, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από άλλες χώρες. Το πρόγραμμα προετοιμάζει μεταφραστές αλλά και ειδικούς στην ορολογία για το επάγγελμα του μεταφραστή, με πολύ ψηλό επίπεδο ποιότητας, προσφέροντας συγχρόνως ειδίκευση σε οικονομική, νομική και τεχνική μετάφραση. Οι γλώσσες του προγράμματος είναι από και προς τα αγγλικά και μιας από τις εξής γλώσσες: γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, νορβηγικά, ρωσικά ή σουηδικά. Προϋποθεσεις Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου στην αντίστοιχη γλώσσα. Για παράδειγμα, η απαιτούμενη γλώσσα για Βρετανούς φοιτητές είναι γαλλικά ή γερμανικά, νορβηγικά, σουηδικά (με ελληνικά η ρωσικά ως επιλογή). Για τους υπόλοιπους φοιτητές η απαιτούμενη γλώσσα είναι η αγγλική. Υπάρχουν 50 φοιτητές στο πρόγραμμα. Διάρκεια 9 μήνες διδασκαλίας. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση εργασίες, μεταφράσεις και εξετάσεις. Όσοι επιθυμούν να προχωρήσουν σε ΜΑ πρέπει ή να εκπονήσουν ερευνητική εργασία σχετική με τη μετάφραση ή να ολοκληρώσουν και να σχολιάσουν μετάφραση ή να αναπτύξουν σχολιασμένο γλωσσάρι σε μια συγκεκριμένη περιοχή ορολογίας. Η πτυχιακή εργασία πρέπει να έχει μέγεθος περίπου 10.000 λέξεις.

University of westminster

MA/Postgraduate Diploma in Bilingual Translation

The University of Westminster

309 Regent Street

London W1R 8AL

UK

Τηλ: +44 0171 911 5000

http://www.wmin.ac.uk/IEO

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MA in Bilingual Translation έχει τους εξής στόχους:

 • να εκπαιδεύσει σε ένα επαγγελματικό επίπεδο για τη μετάφραση ειδικούς στα θέματα της γλώσσας (νέους απόφοιτους αλλά και ώριμους επαγγελματίες).
 • να εξοικειώσει φοιτητές με σύγχρονα θέματα
 • να παρέχει άμεση προσέγγιση στα πρακτικά ζητήματα του μεταφραστικού επαγγέλματος καθώς και στην ίδια την μεταφραστική διαδικασία., σε ακαδημαϊκό επίπεδο

Γλωσσες Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όσους δεν έχουν τα αγγλικά ως μητρική γλώσσα, και των οποίων η μητρική γλώσσα ανήκει σε μια από τις εξής γλώσσες: αραβικά, κινεζικά, γαλλικά, γερμανικά, ελληνικά, ιταλικά, ρωσικά ή ισπανικά. μαθηματα καλύπτουν μετάφραση από τα αγγλικά προς την μητρική, γλώσσα ειδικευμένων τεχνικών και γενικών κειμένων και την μετάφραση παρόμοιων κειμένων από την μητρική γλώσσα προς τα αγγλικά. Οι βασικές απαιτήσεις του προγράμματος περιλαμβάνουν και το μάθημα Linguistics for Translators καθώς και την επιλογή μεταξύ πτυχιακής διατριβής ή μιας πτυχιακής μεταφραστικής εργασίας. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα για μετάφραση από τρίτη γλώσσα προς την μητρική, αλλά η τρίτη γλώσσα εξαρτάται κάθε φορά από την ζήτηση της. Προς το παρών το πρόγραμμα παρέχει γαλλικά προς αραβικά/ελληνικά/ιταλικά/ισπανικά, και ισπανικά προς γαλλικά/ιταλικά. Τέλος προσφέρονται και επιλογές μαθημάτων στους εξής τομείς: Μηχανική Μετάφραση, Τεχνικές Επιμέλειας Κειμένων, Θεωρία της Μετάφρασης, κ.λπ.) υπό συνθήκες. Διάρκεια Τα βασικά μαθήματα διαρκούν 1 έτος, ενώ τα μαθήματα επιλογής 1 εξάμηνο. Η αξιολόγηση γίνεται βάσει εξετάσεων και εργασιών. Υπάρχει και η δυνατότητα για μερική παρακολούθηση, οπότε και το πρόγραμμα σπουδών επεκτείνεται σε 2 έτη. Προϋποθεσεις Η μητρική γλώσσα του υποψηφίου πρέπει να ανήκει σε μια από τις προαναφερόμενες γλώσσες και ο ίδιος να είναι κάτοχος πρώτου πτυχίου πανεπιστημίου στην αγγλική γλώσσα. Οι υποψήφιοι που είναι ώριμοι επαγγελματίες θα αξιολογηθούν βάσει του σχετικού έργου τους που θα υποβάλλουν αντί για πτυχίο. εισαγωγη Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα λάβουν ταχυδρομικά δείγματα μεταφράσεων που θα πρέπει να αποδώσουν και να επιστρέψουν. Η αποδοχή των υποψηφίων κρίνεται από τα δείγματα μετάφρασης που πρέπει να ανταποκρίνονται στο απαιτούμενο επίπεδο γλωσσικής και μεταφραστικής επάρκειας. Οι περισσότεροι υποψήφιοι καλούνται επίσης σε συνέντευξη.

 

 

 

ΙΣΠΑΝΙΑ

UNIVERSIDAD DE MΑLAGA

Facultad de filosofνas y letras

Estudios de traducciσn e interpretaciσn

Campus Universitario de Teatinos

E-29071 Mαlaga

Spain

Τηλ: +34 95 213 1841 Fax: +34 95 213 1823

Το πρόγραμμα αυτό ιδρύθηκε το 1990 και έχει 200 φοιτητές. Είναι τετραετής φοίτησης και περιλαμβάνει μετάφραση και διερμηνεία που οδηγεί στο πτυχίο Licenciatura en Traducciσn e Interpretaciσn. Οι γλώσσες του προγράμματος είναι οι εξής: ισπανικά, γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, αραβικά, ελληνικά και ιταλικά.

 

 

UNIVERSIDAD DEL PAΝS VASCO

facultad de filologνa y geografνa e historia

Departamento de Filologνa Inglesa y Alemana

Marquιs de Urquijo,

s/n. E-01006 Vitoria - Gasteiz

Τηλ: +34 94 513 9811 Fax: +34 94 513 8227 / 514 4290

Προσφέρεται μεταπτυχιακό πρόγραμμα που διαρκεί 2 χρόνια και οδηγεί σε πτυχίο Master. Προϋποθεσεις Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι του πτυχίου Licenciatura. Οι γλώσσες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες: βάσκικα, ισπανικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά (ανάλογα με τη ζήτηση) και ελληνικά (ανάλογα με τη ζήτηση).

 

 

 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

FINNISH ASSOCIATION OF TRANSLATORS

AND INTERPRETERS (SKTL)

Πρόγραμμα Master για Λογοτεχνική Μετάφραση

Museokatu 9 B 23

00100 Helsinki

Finland

Τηλ: +358 9 445 927 Fax: +358 9 445 937

Email: sktl@megabaud.fi

Το SKTL είναι ένας επαγγελματικός οργανισμός με σκοπό την προστασία των επαγγελματιών μεταφραστών και διερμηνέων, την προώθηση συνεργασίας στο χώρο της μετάφρασης και την οργάνωση εκπαίδευσης μεταφραστών και διερμηνέων για την καλύτερη ποιότητα της μετάφρασης ως υπηρεσία. Πτυχία Το SKTL οργανώνει από το 1996 πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Master για λογοτεχνική μετάφραση. μαθηματα Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί ως εξής: α) σεμινάριο (παραδόσεις και ασκήσεις) που διεξάγεται στο χώρο του SKTL στο Ελσίνκι, β) παραδόσεις από γνωστούς μεταφραστές λογοτεχνικών έργων και επιμελητών εκδοτικών οίκων. Ο κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα να ολοκληρώσει ένα μεταφραστικό έργο σε προσωπική συνεργασία με κάποιον μεταφραστή/εκπαιδευτή. Γλωσσες Οι γλώσσες του προγράμματος μέχρι στιγμής περιλαμβάνουν: αγγλικά, σουηδικά, νορβηγικά, γερμανικά, γαλλικά και τούρκικα.

 

 

2.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Μασσαλίας 22

106 80

Αθήνα

Τηλ: 36 29 886 Fax: 36 33 174

Προσφέρει δύο κύκλους σπουδών για μετάφραση, καθώς και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Master's Degree in Translation) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου:

Ι. Εισαγωγή στη Μετάφραση
Διάρκεια
Το πρόγραμμα μαθημάτων διαρκεί συνολικά 120 ώρες και προσφέρεται τις ακόλουθες περιόδους: α. Οκτώβριο - Μάρτιο, β. Δεκέμβριο - Μάιο, γ. Μάρτιο - Ιούνιο, δ. Ιούνιο και Ιούλιο (εντατικά μαθήματα), ε. Ιούλιο και Σεπτέμβριο (εντατικά μαθήματα). Προϋποθεσεις Μπορούν να παρακολουθήσουν σπουδαστές που είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου Proficiency of English.3

ΙΙ.Διετές Πρόγραμμα Μετάφρασης

Το πρόγραμμα αυτό έχει κατεύθυνση γενικής μετάφρασης, κυρίως από αγγλικά προς ελληνικά. Διάρκεια 2 έτη. Προϋποθεσεις Μπορούν να παρακολουθήσουν σπουδαστές που είναι κάτοχοι Απολυτηρίου Λυκείου και πτυχίου Proficiency of English (Cambridge ή Michigan) και επιθυμούν να εργαστούν ως επαγγελματίες μεταφραστές. Οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν κατατακτήριες εξετάσεις. Όσοι ολοκληρώνουν τον πρώτο κύκλο έχουν δικαίωμα να γραφτούν στο Διετές Πρόγραμμα Μετάφρασης το οποίο προετοιμάζει τους σπουδαστές για το Diploma in Translation του Institute of Linguists του Λονδίνου. Μαθήματα Τα μαθήματα του προγράμματος έχουν σκοπό την εισαγωγή στις βασικές αρχές της μετάφρασης, εμπειρία σε διάφορα είδη κειμένων που αναλύονται και μεταφράζονται σε επαγγελματικό επίπεδο, την προσέγγιση σε μεταφραστικά προβλήματα και την εξοικείωση με τη μεθοδολογία της επίλυσής τους.

ΙΙΙ. Η Ελληνοαμερικανική Ένωση συνεργάζεται και με το Institut de Traducteurs et d' Interprθtes του Στρασβούργου στη Γαλλία και προσφέρει μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη μετάφραση που οδηγούν στην απόκτηση πτυχίου Master (M.A.) από το Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου. Γλωσσες Υποχρεωτικά αγγλικά και γαλλικά. Διάρκεια 2 έτη, που αντιστοιχούν στο 3ο και 4ο έτος πανεπιστημιακών σπουδών. Μαθήματα Το 3ο έτος σπουδών προσφέρεται στην Ένωση στην Αθήνα, από τον Οκτώβριο 1998 (Οκτώβριο - Μάιο). Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς το έτος αυτό αποκτούν το δίπλωμα Certificate of Completion της Ένωσης. Το 4ο έτος, το οποίο αντιστοιχεί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για Master προσφέρεται επίσης στην Ένωση από τον Οκτώβριο 1998 (Οκτώβριο - Μάιο). Προϋποθεσεις Για να γίνουν δεκτοί στο 3ο έτος σπουδών οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 2 προπτυχιακά έτη σπουδών, σε οποιονδήποτε τομέα. Πρέπει επίσης να είναι κάτοχοι πτυχίου Proficiency of English (Cambridge ή Michigan) και να έχουν τέλεια γνώση της γαλλικής γλώσσας. Για να γίνουν δεκτοί στο 4ο έτος, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου τετρατετούς φοίτησης, σε οποιονδήποτε τομέα και να πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις ως προς το επίπεδο γνώσεων της αγγλικής και γαλλικής γλώσσας.

 

 

 

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πλ. Φιλικής Εταιρείας 17

106 73

Αθήνα

Τηλ: 36 33 211-15 Fax: 36 09 164

Email: british.council@britcoun.gr

http://www.britcoun.gr

Το Βρετανικό Συμβούλιο στην Αθήνα προσφέρει δύο προγράμματα μετάφρασης:

Ι. Translation Studies Course

II. Literary Translation Course

Γλωσσες Οι γλώσσες του μεταφραστικού προγράμματος είναι αγγλικά και ελληνικά.

Ι. Το Translation Studies αποσκοπεί στην υψηλή γλωσσική κατάρτιση των σπουδαστών και στην εκπαίδευση της μεταφραστικής τέχνης εισάγοντας του σπουδαστές στη θεωρία και πράξη της μετάφρασης. Διάρκεια Το πρόγραμμα αυτό είναι τριετές. Το πρώτο έτος οι σπουδαστές παρακολουθούν το επίπεδο Translation Principles, το δεύτερο έτος το επίπεδο Translation Certificate και το τρίτο, το Translation Diploma (6 ώρες την εβδομάδα για κάθε επίπεδο από Σεπτέμβριο-Ιούνιο). Μαθήματα Εκτός από τα τρία επίπεδα υπάρχουν και τα εξής παράλληλα μαθήματα: British Studies Course (διαρκεί ένα εξάμηνο) και το Word-Processing Course. Τα μαθήματα του Translation Diploma στο τρίτο έτος απευθύνονται σε όσους θέλουν να εργαστούν ως επαγγελματίες μεταφραστές. Προϋποθεσεις Το πρόγραμμα αυτό απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τη μετάφραση σε ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό επίπεδο και για όσους προετοιμάζονται για εισαγωγικές εξετάσεις σε πανεπιστήμια, καθώς και σε σπουδαστές της αγγλικής γλώσσες που θέλουν να καλλιεργήσουν τις γλωσσικές τους ικανότητες.

Εισαγωγη Γίνεται με εισαγωγικές εξετάσεις. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι το λιγότερο 20 ετών (αλλιώς σε εξαιρετικές περιπτώσεις καλούνται σε συνέντευξη) και να είναι κάτοχοι του Cambridge Certificate of Proficiency ή πρέπει να αποδείξουν ότι έχουν σπουδάσει ή εργαστεί για αρκετό χρονικό διάστημα στη χώρα όπου ομιλείται η δεύτερη γλώσσα (αγγλικά ή ελληνικά) ή να αποδείξουν ότι έχουν εργαστεί ως επαγγελματίες μεταφραστές. Πτυχία Στο τέλος του 3ου έτους δίνεται το πτυχίο British Council Diploma in Translation. Οι απόφοιτοι μπορούν να συμμετάσχουν περαιτέρω στις εξετάσεις του Institute of Linguists για να αποκτήσουν το πτυχίο Diploma in Translation που απονέμει ο οργανισμός αυτός. Οι εξετάσεις γίνονται κάθε Νοέμβριο. Επίσης οι απόφοιτοι γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια της Αγγλίας.

II. Το πρόγραμμα Literary Translation Course εισάγει τους σπουδαστές στο χώρο της επαγγελματικής μετάφρασης λογοτεχνικών έργων. Διάρκεια Τα μαθήματα οργανώνονται δύο φορές το χρόνο (Σεπτέμβριο-Ιανουάριο και Φεβρουάριο-Ιούνιο) και είναι 6 ώρες την εβδομάδα. Πτυχία Με την ολοκλήρωση του προγράμματος απονέμεται το πτυχίο Certificate in Literary Translation του Βρετανικού Συμβουλίου.

Μαθήματα Τα μαθήματα περιλαμβάνουν: θεωρία της λογοτεχνικής μετάφρασης, πρακτική θεωρίας-αγοράς μετάφρασης, πρακτική άσκηση με μεγάλη ποικιλία κειμένων, μεταφραστικά εργαλεία, επιμέλεια και διόρθωση κειμένων, κ.λπ.

Προϋποθεσεις Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν κάποια εμπειρία λογοτεχνικής μετάφρασης. Γίνονται δεκτοί όσοι έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το Translation Studies Course του Βρετανικού Συμβουλίου, απόφοιτοι του μεταφραστικού τμήματος του Ιονίου Πανεπιστημίου ή άλλου ανταγωνιστικού μεταφραστικού προγράμματος. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι του Cambridge Proficiency of English και τουλάχιστον 21 ετών.

Το Βρετανικό Συμβούλιο επίσης προσφέρει και θερινά τμήματα με ειδικά μαθήματα.

 

 

 

ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Σίνα 31

106 80

Αθήνα

Τηλ: 36 24 301-5 Fax: 36 46 873 / 36 07 878

Email: ctl@ifa.gr

http:// www.ifa.gri

Το Γαλλικό Ινστιτούτο προσφέρει δύο ανεξάρτητα προγράμματα μετάφρασης:

Centre de la traduction littιraire

Το Κέντρο Λογοτεχνικής Μετάφρασης ιδρύθηκε το 1986 και είναι ένας διπολιτισμικός ελληνογαλλικός θεσμός που λειτουργεί ως τόπος συναντήσεων και ανταλλαγών, έρευνας και εκπαίδευσης. Συνεργάζεται με εκδοτικούς οίκους (Actes Sud, Fata Morgana, Εστία, Εξάντας, κ.ά.) και δημοσιεύει δίγλωσσο δελτίο πληροφόρησης με τίτλο CTL το οποίο παρέχει πληροφορίες στους επαγγελματικά ενδιαφερόμενους μεταφραστές (αρχείο μεταφρασμένων έργων, βιβλιοθήκη μεταφρασμένων βιβλίων, κ.λπ.), συντονίζει μεταφραστικές επιχορηγήσεις σε εκδότες, υποτροφίες σε μεταφραστές, και διοργανώνει σεμινάρια και εκδηλώσεις σε συνεργασία με τα κυριότερα Κέντρα Λογοτεχνικής Μετάφρασης. Διάρκεια 2 έτη, 6 διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως. Μαθήματα Τα μαθήματα στηρίζονται στη μετάδοση των εμπειριών επαγγελματιών μεταφραστών και είναι οργανωμένα σε δύο εργαστήρια: το ένα απευθύνεται σε έλληνες σπουδαστές και κινείται από γαλλικά προς ελληνικά, ενώ το άλλο εργαστήρι απευθύνεται σε γάλλους ή γαλλόφωνους σπουδαστές και κινείται στην αντίστροφη κατεύθυνση. Και τα δύο εργαστήρια περιλαμβάνουν μαθήματα που ευαισθητοποιούν τους σπουδαστές στη μεθοδολογία της μετάφρασης και της όλης προσέγγισης των κειμένων και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους στη λογοτεχνική παραγωγή και των δύο γλωσσών/πολιτισμών (π.χ. Σεμινάριο Λογοτεχνικών Προσεγγίσεων, Μεταφραστική Τεχνική, Μεταφρασεολογία, Θεατρικό Έργαστήρι, κ.λπ.). Γλωσσες Ελληνικά και γαλλικά. Εισαγωγη Στο 1ο έτος γίνεται βάσει εξετάσεων. Η εισαγωγή στο 2ο έτος γίνεται μετά την υποστήριξη μεταφραστική εργασίας. Προϋποθεσεις Οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον 2 έτη πανεπιστημιακών σπουδών και να έχουν επαρκή γνώση της ελληνικής και της γαλλικής γλώσσας.

Στο τέλος του 1ου έτους, χορηγείται υποτροφία στους δύο καλύτερους μεταφραστές, για διαμονή δύο μηνών στο Διεθνές Κολέγιο Μεταφραστών Λογοτεχνίας της Αρλ στην Γαλλία. Πτυχία Το Δίπλωμα του Κέντρου Λογοτεχνικής Μετάφρασης χορηγείται μετά από την υποστήριξη μετάφρασης ενός λογοτεχνικού έργου. (περίπου 120 σελίδες στο τέλος του 2ου έτος σπουδών). Την μετάφραση μπορεί να την υποβάλλουν οι σπουδαστές, με την σύμφωνη γνώμη του επόπτη τους, σε εκδότη.

 

 

Centre europιen de formation de la traduction professionnelle

Ευρωπαϊκο κεντρο καταρτισησ στην επαγγελματικη μεταφραση

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κατάρτισης στην Επαγγελματική Μετάφραση σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο και το Institut de Traducteurs, d' Interprθtes et de Relations Internationales του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου προσφέρει μαθήματα μετάφρασης που περιλαμβάνουν και την ελληνική γλώσσα με στόχο την κατάρτιση στην επαγγελματική μετάφραση. Εναρξη εγγραφων Οι εγγραφές αρχίζουν 1 Σεπτεμβρίου. Διάρκεια Συνολικά 4 χρόνια. Υπάρχουν 2 κύκλοι σπουδών (διετής ο καθένας) που οδηγούν στους εξής τίτλους:

 • 2ο έτος Α κύκλου σπουδών: Δίπλωμα Κατάρτισης στη Μετάφραση και στον Επαγγελματικό Τομέα, του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών
 • 1ο έτος Β κύκλου σπουδών: Δίπλωμα Δίγλωσσου Μεταφραστή του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών
 • 2ο έτος Β κύκλου σπουδών: Δίπλωμα Τρίγλωσσου Μεταφραστή του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου (επίπεδο Maξtrise)

1ο έτος - Α κύκλος σπουδών

Προϋποθεσεις Τον Α κύκλο σπουδών μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι έχουν: Απολυτήριο Λυκείου (με βαθμό πάνω από 15/20) ή έναν από τους ακόλουθους γαλλικούς τίτλους: Supιrieur II, Sorbonne II, DALF. Επίσης, μπορούν να εγγραφούν όσοι έχουν γίνει δεκτοί στο Α έτος της Γαλλικής Φιλολογίας ελληνικού ή ξένου Πανεπιστημίου.

2ο έτος - Α κύκλος σπουδών

Προϋποθεσεις Το 2ο έτος μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι έχουν τελειώσει το 1ο έτος του Α κύκλου σπουδών στο Κέντρο, όσοι έχουν έναν από τους ακόλουθους γαλλικούς τίτλους: Sorbonne III, Diplτme Supιrieur de Franηais des Affairs (D.S.F.A) και όσοι έχουν ολοκληρώσει σπουδές ενός πανεπιστημιακού έτους.

3ο έτος - Β κύκλος σπουδών

Δικαίωμα εγγραφής στο 3ο έτος σπουδών έχουν όσοι πετύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις. Προϋποθεσεις Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν έναν από τους ακόλουθους γαλλικού τίτλους: Δίπλωμα Κατάρτισης στη Μετάφραση και στον Επαγγελματικό Τομέα, του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, DEUG ή ισότιμο δίπλωμα, αλλιώς να έχουν ολοκληρώσει σπουδές δύο πανεπιστημιακών ετών.

4ο έτος - Β κύκλος σπουδών

Δικαίωμα εγγραφής στο 4ο έτος έχουν όσοι πετύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις.

Προϋποθεσεις Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν έναν από τους ακόλουθους γαλλικούς τίτλους: Δίπλωμα Δίγλωσσου Μεταφραστή του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών, Licence, ή να έχουν ολοκληρώσει σπουδές τριών πανεπιστημιακών ετών.

Ημερομηνια Εξετασεων Οι εισαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται το δεύτερο μισό του Σεπτεμβρίου. Μαθήματα:

 • Α κύκλος - 1ο, 2ο έτος: βελτίωση του επιπέδου γλώσσας εργασίας (γαλλικά, ελληνικά), οι θεσμοί στην Ελλάδα και στην Γαλλία, εισαγωγή στην οικονομία, εισαγωγή στο ελληνικό δίκαιο, ανάλυση θεμάτων επικαιρότητας, εμπορική αλληλογραφία, λογιστική, εφαρμοσμένη πληροφορική, κ.λπ.
 • Β κύκλος - 3ο, 4ο έτος: βελτίωση γλώσσας, οικονομία, δίκαιο, τεχνολογία, μετάφραση (ευθεία και αντίστροφη), εφαρμοσμένη πληροφορική, εργασίες στη μετάφραση, κατ' επιλογήν μαθήματα (3η γλώσσα), εργαλεία του μεταφραστή, κ.λπ. Στο 4ο έτος γίνεται και μετάφραση από και προς την 3η γλώσσα, ιστορία της μετάφρασης, μεταφρασεολογία, κ.λπ.

Όσοι γίνονται δεκτοί στο 2ο έτος του Β κύκλου μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα είτε στην Αθήνα, είτε στο Στρασβούργο (ITIRI του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου) για να αποκτήσουν τον τίτλο DESS μετάφρασης και διερμηνείας.

 

 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΚΑΙΤΕ

Ομήρου 14-16

106 72

Αθήνα

Τηλ: 36 08 111 Fax: 36 43 518

Email:gi@athen.goethe.org

http://www.goethe.de/om/ath/deindex.htm

Το Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών προσφέρει δύο προγράμματα Μετάφρασης:

Ι. Επαγγελματική Εκπαίδευση στη Μετάφραση

ΙΙ. Λογοτεχνική Μετάφραση

Ι. Το Ινστιτούτο προσφέρει σε άτομα με πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας, τη δυνατότητα της επαγγελματικής κατάρτισης στον τομέα της Μετάφρασης. Στόχος του μεταφραστικού προγράμματος είναι η επαγγελματική εκπαίδευση στη μετάφραση κειμένων από και προς τα Γερμανικά, με την εφαρμογή σύγχρονων τεχνικών της μετάφρασης, κυρίως σε τομείς με αυξημένη ζήτηση στην ελληνική αγορά εργασίας. Γλωσσες Ελληνικά, γερμανικά. Διάρκεια 2 έτη. Το 1ο έτος 6 ώρες, εβδομαδιαίως, το 2ο έτος 9 ώρες, εβδομαδιαίως. Μαθήματα Το 1ο έτος το πρόγραμμα περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα: Εισαγωγή στη Θεωρία της Μετάφρασης και στην Κριτική της Μετάφρασης, Μετάφραση κειμένων (Λογοτεχνία, Διαφήμιση, Ιατρική, Οικονομία, Πολιτική, κ.λπ.). Το 2ο έτος γίνονται τα εξής μαθήματα: Μετάφραση κειμένων (Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Δημόσια Διοίκηση, Οικονομία, Ευρωπαϊκή Ένωση, κ.λπ.), Ειδικά μαθήματα στους τομείς: Οικονομία, Νομική, Εμβάθυνση στη δομή της Νεοελληνικής, Υπολογιστές/Διαδίκτυο στην υπηρεσία του Μεταφραστή. Προϋποθεσεις Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την ελληνική γλώσσα ως μητρική, να είναι κάτοχοι του Διπλώματος Kleines Deutches Sprachdiplom (τουλάχιστον) ή να έχουν φοιτήσει στα Τμήματα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Οι σπουδαστές του προγράμματος προάγονται στο 2ο έτος με εξετάσεις. Πτυχία Στο τέλος του 2ου έτους δίνονται απολυτήριες εξετάσεις που οδηγούν στο δίπλωμα άDA-Diplom des Goethe-Instituts Athen.

Με την ολοκλήρωση τη 2ου έτους, δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να παρακολουθήσουν και 3ο έτος σπουδών για να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στη Μετάφραση κειμένων από διάφορους τομείς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης η συνεργασία με το Τμήμα Μετάφρασης και Διερμηνείας του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου, όπου θα παρέχεται η ευκαιρία στους σπουδαστές, στο πλαίσιο ενός διεθνούς κύκλου σπουδών, να λάβουν μετά από έναν επιπλέον χρόνο σπουδών τον τίτλο Diplτme d' Universitι, του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου. Προϋπόθεση για το τρίτο έτος, το οποίο θα γίνεται στην Αθήνα, είναι α) το Δίπλωμα άDA-Diplom des Goethe-Instituts Athen, β) η γνώση μιας δεύτερης ξένης γλώσσας σε πολύ καλό βαθμό και γ) πτυχίο Πανεπιστημίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι πτυχιούχος κατά την τρέχουσα χρονιά.

Επίσης προβλέπεται μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών διάρκειας ενός έτους στο Πανεπιστήμιο του Στρασβούργου, που οδηγεί στον μεταπτυχιακό τίτλο Diplτme Supιrieur d' Etudes Spιcialisιs. Προϋπόθεση για το 4ο έτος σπουδών είναι α) ο πανεπιστημιακός τίτλος Diplτme d' Universitι του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου β) πτυχίο Πανεπιστημίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γ) γνώσεις Γαλλικής, τουλάχιστον σε επίπεδο Certificat.

ΙΙ. To Ινστιτούτο Γκαίτε Αθηνών έχει αναλάβει την δημιουργία ενός ειδικού τμήματος Λογοτεχνικής Μετάφρασης που καλύπτει θέματα θεωρίας και τεχνικής της μετάφρασης λογοτεχνικών έργων και κυρίως την εμβάθυνση στα έργα της γερμανόφωνης λογοτεχνίας. Γλωσσες Γερμανικά προς Ελληνικά. Μαθήματα Τα μαθήματα περιλαμβάνουν Θεωρία της Μετάφρασης, Μεταφρασεολογία, Μεθοδολογία Μετάφρασης Λογοτεχνικών Κειμένων, Πρακτική. Η πρακτική γίνεται με βάση λογοτεχνικό έργο, είτε σύγχρονο, είτε του 18ου αιώνα, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο του τμήματος. Στόχος εδώ είναι να ολοκληρωθεί η μετάφραση (από κοινού) ενός λογοτεχνικού ή θεωρητικού κειμένου και η δημοσίευσή της.

 

 

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΘΕΡΒΑΝΤΕΣ

Σκουφά 31

106 73

Αθήνα

Τηλ: 36 34 117 Fax: 36 47 233

Email: ice-atenas@ath.forthnet.gr

http://www.cervantes.es

Τα μαθήματα μετάφρασης στο Ινστιτούτο Θερβάντες εντάσσονται στο πρόγραμμα "Μαθήματα Ισπανικού Πολιτισμού, Τελειοποίησης της Γλώσσας". Αποτελούν ειδικά μαθήματα επιλογών που προσφέρουν τη δυνατότητα γνωριμίας με τα Ισπανικά Γράμματα, το Θέατρο, την Ιστορία του Ισπανικού Λαού και την ιδιοσυγκρασία του.

Γλωσσες Ελληνικά, Ισπανικά Μαθήματα Ο στόχος των μαθημάτων μετάφρασης είναι η εκπαίδευση στη σωστή μεθοδολογία και προσέγγιση μετάφρασης κειμένων από και προς τις δύο γλώσσες.Υπάρχουν 3 επίπεδα Μετάφρασης. Με τη συμπλήρωση του 3ου επιπέδου οι σπουδαστές πρέπει να προετοιμάσουν μετάφραση λογοτεχνικού κειμένου με σχόλια, σύντομες πληροφορίες για το έργο και τον συγγραφέα, και βιβλιογραφία. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στη συμμετοχή στην τάξη. Προϋποθεσεις Οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να πληρούν μία από τις ακόλουθες: α) να είναι κάτοχοι του Διπλώματος dele superior, β) να έχουν αποφοιτήσει επιτυχώς από το 4ο έτος σπουδών του Ινστιτούτου (nivel superior), γ) αν δεν είναι σπουδαστές του Ινστιτούτου αλλά έχουν γνώσεις Ισπανικών πρέπει να περάσουν κατατακτήριες εξετάσεις. Συμμετοχή στις εξετάσεις κοστίζει 8000 δραχμές και γίνονται στη Γραμματεία του Ινστιτούτου. Όσοι επιθυμούν να γραφτούν στα μαθήματα αυτά πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Εγγραφες Για να εγγραφούν τον Σεπτέμβριο οι υποψήφιοι πρέπει να περάσουν από την Γραμματεία από 22 έως 30 Ιουνίου για να προμηθευτούν τον αριθμό προτεραιότητάς τους, όπου αναγράφεται η ακριβής ημερομηνία εγγραφής. Διάρκεια Τα μαθήματα διεξάγονται Σεπτέμβριο - Ιούνιο. Για την εγγραφή απαιτούνται τα εξής: μαθητική ταυτότητα του Ινστιτούτου (για τους σπουδαστές του κέντρου), ή αστυνομική ταυτότητα, μια φωτογραφία, ο αριθμός προτεραιότητας, προσκόμιση απόδειξης καταβληθέντων διδάκτρων.

 

 

 

ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πατησίων 47

104-33

Αθήνα

Τηλ: 52 35 630 / 52 36 692 Fax: 52 36 755

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο προσφέρει πρόγραμμα μετάφρασης στην Αθήνα με στόχο τη διδασκαλία της πρακτικής της μετάφρασης από τα ιταλικά στα ελληνικά και αντίστροφα. Το κάθε τμήμα έχει 20 σπουδαστές. Γλωσσες Ελληνικά, ιταλικά. Διάρκεια 2 έτη, διαρθρωμένο σε τέσσερα τετράμηνα. Προϋποθεσεις Οι υποψήφιοι σπουδαστές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους. Μπορούν να γραφτούν κατευθείαν υποψήφιοι που είναι κάτοχοι του Diploma Superiore di Lingua e Cultura Italiana του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου με βαθμό από 16/20 και πάνω. Επίσης γίνονται δεκτοί όσοι έχουν Πτυχίο Ιταλικού πανεπιστημίου, ή του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καθώς και κάτοχοι των διπλωμάτων CELI 5 και CILS 4. Αν ο υποψήφιος δεν πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, τότε πρέπει να περάσει προφορικές εισαγωγικές εξετάσεις. Για τη μετάβαση στο 2ο έτος οι σπουδαστές πρέπει να παρακολουθήσουν τουλάχιστον το 75% των ωρών διδασκαλίας και να επιτύχουν στις καθορισμένες εξετάσεις με μέσο όρο βαθμολογίας από 12/20 και πάνω. Για συμμετοχή στην τελική εξέταση του 2ου έτους είναι επίσης απαραίτητη η παρακολούθηση 75% των συνολικών ωρών διδασκαλίας. Πτυχία Στους σπουδαστές που θα επιτύχουν στην τελική εξέταση με βαθμολογία από 12/20 και πάνω απονέμεται το Diploma di Traduttore.

 

3. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

 

Οργανισμοί και φορείς ανά χώρα που διοργανώνουν σεμινάρια, εκδηλώσεις, εργαστήρια, κλπ. με θέμα τη μετάφραση. Η προσέγγισή τους στη μετάφραση είναι κυρίως επαγγελματική, αλλά εξασφαλίζουν στενή συνεργασία με την ακαδημαϊκή μεταφραστική κοινότητα.

 

 

ΓΑΛΛΙΑ

ATLAS (Assises De La Traduction Littιraire En Arles)

99, rue de Vaugirard,

75006 Paris

France

Tel: +33 01 45 49 18 95 Fax: +33 01 45 49 12 19

 

ATLF (Association Des Traducteurs Littιraires De France)

99, rue de Vaugirard,

75006 Paris

France

Tel: +33 01 45 49 26 4

 

Collθge international des traducteurs littιraires

Espace Van Gogh,

13200 Arles

France

Tel: +33 04 90 49 72 52 Fax: +33 04 90 93 43 21

 

SFT (Sociιtι Franηaise Des Traducteurs)

75009 Paris

France

Tel: +33 01 48 78 43 32 Fax/Modem: +33 1 44 53 91 44

http://www.sft.fr

 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

British centre for literary translation

University of East Anglia

Norwich, NR4 7TJ

England

Tel: +44 (0) 1603 592 785/592 134 Fax: +44 (0) 1603 592 737

Email.c.c.wilson@uea.ac.uk ή p.bush@uea.ac.uk

Το κέντρο αυτό οργανώνει σεμινάρια, summer schools για την λογοτεχνική μετάφραση, συνέδρια, και άλλες εκδηλώσεις για την ενίσχυση και προώθηση της λογοτεχνικής μετάφρασης. Συνεργάζεται με το Βρετανικό Συμβούλιο για την οργάνωση μαθημάτων/σεμιναρίων λογοτεχνικής μετάφρασης και άλλων υποστηρικτών εκδηλώσεων.

 

ΙΤΙ (Institute of translation and interpreting)

377 City Road

London EC1V INA

UK

Tel: +44-171-713 7600 Fax: +44-171-713 7650

E-mail: iti@compuserve.com

http://www.iti.org.uk/

Οι δραστηριότητες του κέντρου περιλαμβάνουν την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου στην εκπαίδευση των μεταφραστών και στο σύνολο του μεταφραστικού επαγγέλματος. Με αυτή την προοπτική, διοργανώνει συνέδρια, εκδηλώσεις, εργαστήρια και συνεργάζεται στενά με οργανισμούς που ασχολούνται γενικότερα με γλωσσικές εφαρμογές, για την διαμόρφωση προτύπων στην γλωσσική/μεταφραστική εκπαίδευση, κ.ά. Παρέχει οδηγίες για νέους μεταφραστές.

 

II. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ

Τα προγράμματα διαμονής έχουν στόχο να προσφέρουν σε δημιουργούς την ευκαιρία να αφιερώσουν χρόνο, σε ήρεμο περιβάλλον, για την ολοκλήρωση ενός έργου. Τα περισσότερα κέντρα προσφέρουν στέγη δωρεάν, ορισμένα όμως χρεώνουν ένα μικρό ποσό και άλλα χορηγούν υποτροφίες. Οι φιλοξενούμενοι υποχρεούνται, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, να εργαστούν πάνω σε ένα συγκεκριμένο έργο και να υποβάλλουν μαζί με την αίτησή τους ένα σχέδιο του έργου αυτού. Καθένα από τα κέντρα έχει συγκεκριμένες προϋποθέσεις αναφορικά με το δικαίωμα υποβολής αίτησης και υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος έχει την υποχρέωση να παρουσιάσει στο τέλος της περιόδου διαμονής μια ολοκληρωμένη μετάφραση.

Η αίτηση, έντυπη ή μη, πρέπει, στις περισσότερες περιπτώσεις, να συνοδεύεται από εργοβιογραφικό σημείωμα, σχέδιο εργασίας και συστατικές επιστολές.

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται ορισμένα από τα προγράμματα διαμονής στα οποία μπορούν να συμμετέχουν έλληνες μεταφραστές.

 

ΔΙΕΘΝΗ

RES ARTIS

International Association of Residential Arts Centres and Networks
Michael Haerdter
Mariannenplatz 2
10997 Berlin
Germany
Tel: +49 30 6169030 Fax: +49 30 61690330
Email: resartis@bethanien.de
http://www.resartis.org

Το δίκτυο αυτό, που αριθμεί πάνω από 70 μέλη, εκπροσωπεί σε παγκόσμιο επίπεδο τα συμφέροντα των κέντρων διαμονής, τα οποία προσφέρουν σε δημιουργούς διαφόρων εθνικοτήτων τις προϋποθέσεις για δημιουργική εργασία.

Το Res Artis προωθεί ανταλλαγές μεταξύ των προγραμμάτων διαμονής, προβάλλει το έργο των προγραμμάτων αυτών και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη των τεχνών, εκπροσωπεί τα συμφέροντα των μελών του και των δημιουργών στις κυβερνήσεις, τους διεθνείς οργανισμούς, τα ιδρύματα και τον ιδιωτικό τομέα, συμβουλεύει όσα κέντρα χρειάζονται βοήθεια για να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες ανάγκες τους, προωθεί τη δημιουργία νέων κέντρων διαμονής και οργανώνει τακτικά συναντήσεις όπου συζητούνται θέματα που ενδιαφέρουν τα μέλη του.

Τον κατάλογο των μελών του Res Artis και πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές του μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική του διεύθυνση.


ALLIANCE OF ARTISTS' COMMUNITIES
2331 East Burnside
Portland
Oregon 97214
USA
Tel: +503 797 6988 Fax: +503 797 9560
Email. aac@teleport.com
http://www.artistcommunities.org

Ο οργανισμός αυτός λειτουργεί στις Η.Π.Α., σε εθνικό επίπεδο. Έχει περίπου 55 μέλη και συνεργάζεται στενά με το Res Artis, με το οποίο έχει τις ίδιες λειτουργίες και τους ίδιους στόχους. Το 1998 ξεκίνησε μία έρευνα με θέμα τα προγράμματα και τη διοικητική οργάνωση των κέντρων διαμονής, τα αποτελέσματα της οποίας θα χρησιμεύσουν σαν βάση για μελλοντικές δράσεις.

Ο κατάλογος των προγραμμάτων διαμονής στις Η.Π.Α. διατίθεται σε έντυπη μορφή. Θα τον βρείτε όμως και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του AAC μαζί με λεπτομερείς πληροφορίες για το δίκτυο αυτό και τα μέλη του.

 

EUROPEAN NETWORK OF TRANSLATION CENTRES
FOR CONTEMPORARY POETRY

Από το 1990 λειτουργεί το Ευρωπαϊκό Δίκτυο για Κέντρα Μετάφρασης Σύγχρονης Ποίησης με πρωτοβουλία του ιδρύματος Fondation Royaumont. Τα κέντρα βρίσκονται στις εξής χώρες: Καταλωνία, Ιρλανδία, Ιταλία, Γαλλία, Πορτογαλία, Ρουμανία και Τουρκία. Νέα κέντρα ετοιμάζονται στην Γερμανία, Ισπανία και Σουηδία. Τα κέντρα που ανήκουν στο δίκτυο ακολουθούν τις εξής λειτουργικές αρχές:

 • οι φιλοξενούμενοι ποιητές μεταφράζονται από άλλους ποιητές
 • οι μεταφράσεις γίνονται συλλογικά. Σε κάθε κέντρο μια ομάδα συγγραφέων υπό την διεύθυνση ενός συμβούλου ποιητή/καλλιτέχνη μεταφράζουν τα επιλεγμένα κείμενα.
 • κάθε κέντρο του δικτύου είναι αυτόνομο ως προς την οργάνωσή του και την καλλιτεχνική του κατεύθυνση. Επιπλέον, όσοι φορείς συμμετέχουν στο δίκτυο πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα:
  • να στεγάζονται σε ιστορικό κτίριο (ή σε κάποιο διακεκριμένο χώρο) με την κατάλληλη υποδομή για να προσφέρει στέγη και τροφή.
  • μόνιμο προσωπικό για την άρτια οργάνωση και διαχείριση του προγράμματος
 • κάθε κέντρο πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με κάποιον εκδότη για την δημοσίευση των ποιημάτων που μεταφράζονται στο κέντρο.
Μέλη:

FONDATION ROYAUMONT
The Poetry & Translation Centre

F-95270 Asniθres-Sur-Oise
France
Tel: +33 (0) 1 30 35 5900 Fax: +33 (0) 1 30 35 3945
Email. poιsie@Royaumont.com
http://www.royaumont.com

To 1983 ιδρύθηκε ένα λογοτεχνικό κέντρο στο Royaumont της Γαλλίας με σκοπό την συνάντηση ποιητών από την Γαλλία και το εξωτερικό. Αμέσως προέκυψε μεταφραστικό ζήτημα. Έκτοτε το Ίδρυμα διοργανώνει μεταφραστικά σεμινάρια και φιλοξενεί μεταφραστές και καλλιτέχνες από διάφορους χώρους. Προσφέρει βιβλιοθήκη με 18.000 τόμους καθώς και μόνιμο ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Διαρκεια 2 ημέρες έως 4 εβδομάδες, συνεχόμενες ή μη, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο. Το Ίδρυμα παρέχει πλήρη διατροφή και διαμονή. Δεν καλύπτει ταξιδιωτικά έξοδα. Υποψηφιότητα Οι συμμετέχοντες επιλέγονται από το Ίδρυμα αφού εξεταστεί ο φάκελος του κάθε υποψήφιου. Ο πλήρης φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει: βιογραφικό σημείωμα, δήλωση των κινήτρων του υποψηφίου για συμμετοχή στο πρόγραμμα, περίγραμμα του έργου που θα εκτελέσει κατά την παραμονή του. Υποχρεώσεις Όσοι φιλοξενούνται στο Ίδρυμα πρέπει να αναφέρουν στο ολοκληρωμένο έργου τους την υποστήριξη τους Ιδρύματος. Προθεσμίες Για συμμετοχή στο πρόγραμμα του χειμώνα 1999 η προθεσμία είναι 15 Μαΐου 1999.

INSTITUCIO DE LES LLETTRES CATALANES
Portal de Santa Machona 6-8
E-08001 Barcelona
Catalogna
Tel: +34 (93) 316 27 80 Fax: +34 (93) 316 27 81
Email. poιsie@Royaumont.com
http://www.royaumont.com

THE TYRONE GUTHRIE CENTRE
Annaghmakerring
Newbliss Co. Monaghan
Ireland
Tel: +353 (0) 47 54 003 Fax: +353 (0) 47 54 380
Email. thetge@indigo.ie

ASSOCIAZONE PREMIO GRINZANE-CAVOUR
via Montebello, 21
I-10124 Torino
Italia
Tel: +39 (011) 812 68 47 Fax: +39 (011) 812 54 56
Email. grimzane@tin.it

FOUNDAΗAO CASA DE MATEUS
P-5000 Vila Real
Portugal
Tel: +351 59 932 31 21 Fax: +351 59 932 65 53

FONDATION POESIS
str. A1 I. Cuza NR. 2,
RO-Satu Mare 3900
Romania
Tel: +40 61 733 443 Fax: +40 61 733 404

ASSOCIATION LE DIVAN
Fenerli Ahmet Sok. 246
TR-Fener Yolu Istanbul
Turkey
Tel: +90 212 263 54 45 Fax: +90 212 263 54 45


 

ΒΕΛΓΙΟ

THE TRANSLATOR'S HOUSE, LEUVEN
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Administratie Cultuur afdeling Muziek, Letteren, Podiumkunsten
(Administration of Music, Literature and Performing Arts)
Parochiaansstraat 15-23
1000 Brussels
Belgium
Tel: +32 (0) 25 53 68 98 Fax: +32 (0) 25 536901

Από το 1990 λειτουργεί στην Leuven το Translator's House, όπου φιλοξενούνται για ένα μήνα το πολύ, ξένοι μεταφραστές χωρίς κόστος. Παρέχεται επίσης επιδότηση 50.000 BFR. Σκοπός του κέντρου είναι η ανάπτυξη επαφής με τους φλαμανδούς συγγραφείς και εκδότες και συνεπώς η προώθηση της φλαμανδικής λογοτεχνίας σε άλλες χώρες. Αιτήσεις υποβάλλονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του Administration of Music, Literature and Performing Arts του Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, αρκετούς μήνες πριν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε τηλεφωνικώς με το Administration of Music, Literature and Performing Arts.

Centre europιen des traducteurs littιraires
Chateau de Seneffe,
Tuinbouwlaan 29
1710 Dilbeek
Belgium
Tel:+ 32 2 569 6812

 

 

ΓΑΛΛΙΑ

CENTRE INTERNATIONAL
DES TRADUCTEURS LITTΙRAIRES (CITL)

Espace Van Gogh
14 rue Moliθre - 13200 Arles
France
Tel: +33 4 90 49 72 52 Fax: +33 4 90 93 43 21

Κέντρο διαμονής για μεταφραστές λογοτεχνικών έργων και άλλων επαγγελματιών που σχετίζονται με το βιβλίο από ξένες χώρες, στην πόλη Arles στη Νότια Γαλλία. Προσφέρει κατάλληλες συνθήκες για εργασία, έρευνα και την μετάφραση γαλλικών λογοτεχνικών έργων σε άλλες γλώσσες. Αποτελεί επίσης τόπο συνάντησης συγγραφέων και των μεταφραστών των έργων τους. Προσφέρει βιβλιοθήκη με συλλογή βιβλίων και περιοδικών σχετικά με τη μετάφραση.


MAISON DES ΙCRIVAINS ETRANGERS
ET DES TRADUCTEURS DE SAINT-NAZAIRE (M.E.E.T.)

B.P.94
1, bd. Renι-Coty
44602 Saint-Nazaire Cedex
France
Tel: +33 2 40 66 63 20 Fax: +33 2 40 22 41 75

Φιλοξενεί συγγραφείς, θεατρικούς συγγραφείς και μεταφραστές. Προσφέρει διαμέρισμα στην πόλη του Saint-Nazaire (για τους θεατρικούς συγγραφείς στο Saint-Herblain). Το κέντρο αναλαμβάνει τη δίγλωσση έκδοση του έργου που θα ολοκληρωθεί κατά τη διάρκεια της διαμονής. Διαρκεια 8 εβδομάδες Υποψηφιότητες Επιστολή και εργοβιογραφικό του υποψηφίου. Υποτροφίες 7.500 γαλλικά φράγκα το μήνα. Προθεσμίες Το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους.

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

AKADEMIE SCHLOSS SOLITUDE
70197 Stuttgart
Solitude 3
Germany
Tel: +49 711 996190 Fax: +49 711 99619 50
Email. mail@akademie-solitude.de
http://www.akademie-solitude.de

Στέγη και υποτροφίες διαμονής σε καλλιτέχνες, μεταφραστές και ερευνητές. Δίνεται στους υπότροφους η δυνατότητα να παρουσιάσουν το έργο τους στο κοινό με εκδηλώσεις ή με την δημοσίευση του έργου τους από τις εκδόσεις Solitude.

Διαρκεια 6 ή 12 μήνες Υποψηφιότητες Έντυπη αίτηση και δείγμα εργασίας. Προϋποθέσεις Πανεπιστημιακό δίπλωμα τα τελευταία 5 χρόνια ή ηλικία κάτω των 35 ετών (δίνονται και ορισμένες υποτροφίες χωρίς όριο ηλικίας). Γνώση της γερμανικής, αγγλικής ή γαλλικής γλώσσας. Οι υπότροφοι υποχρεούνται να διαμένουν στην Ακαδημία τουλάχιστον κατά τα δύο τρίτα της διάρκειας της υποτροφίας τους. Διαμονη Στούντιο 30-50m². Υποτροφίες Οι υποτροφίες καλύπτουν τα εξής: Έξοδα ταξιδιού (προς και από τη Στουτγάρδη) συν1.700 DM το μήνα, συμμετοχή στα έξοδα όσων είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν σπίτι /ατελιέ σε άλλο μέρος. συμμετοχή στα έξοδα μεταφοράς υλικού προς και από τη Στουτγάρδη, εφάπαξ ποσό για την αγορά υλικού. Προσφέρονται μαθήματα γερμανικής γλώσσας και χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών. Προθεσμίες Για την επόμενη περίοδο (από 1 Μαρτίου 2000 έως 31 Αυγούστου 2001) η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι από την 1 Απριλίου έως την 31η Ιουλίου 1999. Η έντυπη αίτηση θα διατίθεται από τον Ιανουάριο 1999.


EUROPAEISCHES UEBERSETZER-KOLLEGIUM
Kuhstraίe 15-19,
D-47638 Straelen
ή
Postfach 1162,
D-47628 Straelen
Germany
Tel: +49 2834 1068/1069 Fax: +49 2834 7544
E-Mail: euk@euk-straelen.de, euk.straelen@t-online.de
http://www.euk-straelen.de

Το κέντρο αυτό δέχεται επαγγελματίες μεταφραστές λογοτεχνικών έργων, κυρίως από ή προς γερμανικά. Διαθέτει εξειδικευμένη βιβλιοθήκη για λογοτεχνία και μετάφραση (18.000 λεξικά σε 270 γλώσσες) και υπολογιστές, Διαμονη 29 ανεξάρτητα διαμερίσματα με κοινή κουζίνα. Προϋποθέσεις Υποβάλλονται βιογραφικό, δημοσιευμένες μεταφράσεις και περιγραφή έργου που θα εκπονηθεί στο κέντρο. Υποτροφια Καλύπτει έξοδα διαμονής στο κέντρο. Υποψηφιότητες Ο υποψήφιος πρέπει να έχει δημοσιεύσει τουλάχιστον 2 μεταφρασμένα λογοτεχνικά έργα.


KUENSTLERHAUS SCHLOSS WIEPERSDORF
Bettina von Arnim Str. 13,
14913 Wiepersdorf
Germany
Tel: +49 (0) 33 746 6990 Fax: +49 (0) 33 746 69919
Email.Schloss.Wiepersdorf@t-online.de

Υπάγεται στο ίδρυμα Kulturfonds και φιλοξενεί συγγραφείς, μεταφραστές, καλλιτέχνες οπτικών μέσων, ακαδημαϊκούς και συνθέτες, σε ιστορικό κτίριο περίπου 100 χμ. νότια του Βερολίνου. Οργανώνει συλλογικές καλλιτεχνικές δραστηριότητες με την συμμετοχή των φιλοξενουμένων. Προσφέρει σύγχρονο υλικό εργασίας: υπολογιστές, προβολείς, βίντεο, σύνδεση στο Διαδίκτυο, κλπ. Η διαμονή προσφέρεται για ένα άτομο αλλά ύστερα από ειδική αίτηση υπάρχει πιθανότητα, για την φιλοξενία ζευγαριών. Επίσης υπάρχουν δωμάτια προς ενοικίαση. Διαρκεια 2-5 μήνες Κόστος 20 DM πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση. Επιδοτηση Ταξιδιωτικά έξοδα συν 2.000 DM από τα οποία αφαιρούνται 750 DM για έξοδα διαμονής και πλήρη διατροφή. Υποψηφιότητες Υποβάλλεται αίτηση, 2 φωτογραφίες και τα απαιτούμενα δείγματα εργασίας (βιβλία, δημοσιεύσεις, χειρόγραφα, κριτικές, ει δυνατόν στα αγγλικά ή γερμανικά). Κάθε υποψηφιότητα κρίνεται από τον συγκεκριμένο φορέα που προσφέρει την επιδότηση, ανάλογα με την ειδικότητα. Προθεσμίες Η προθεσμία συμμετοχής είναι τον Νοεμβρίου του προηγούμενου έτους.


 

ΕΛΒΕΤΙΑ

PRO HELVETIA
Arts Council of Switzerland
Hirschengraben 22
CH 8024 Zurich
Tel: +41 (0) 1 267 7171 Fax: +41 (0) 1 267 7106
Email.phmail@pro-helvetia.ch
http://www.pro-helvetia.ch

Δημόσιο ίδρυμα που ανήκει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Ελβετίας με σκοπό την διατήρηση της ελβετικής πολιτιστικής παράδοσης, την προώθηση της πολιτιστικής δημιουργίας στην Ελβετία και την ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων με άλλες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό επιδοτεί προγράμματα που προσφέρουν σε δημιουργούς όλων των ειδικοτήτων την ευκαιρία να συναντήσουν και να συνεργαστούν με συναδέλφους από όλο τον κόσμο. Προσφέρει βοήθεια στην οργάνωση προγραμμάτων διαμονής στην Ελβετία και αλλού, ανάλογα με την ειδικότητα. Υποψηφιότητες Αίτηση με καθαρή περιγραφή του προγράμματος προς χρηματοδότηση, τα αναμενόμενα αποτελέσματα του προγράμματος, εργοβιογραφικό (ειδικά για ανταλλαγές), βιβλιογραφία, δημοσιεύσεις, λεπτομερής προϋπολογισμός, κλπ.


 

ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΕΝΤΡΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ ΡΟΔΟΥ
Οδός Λάσκου 10α
85100 Ρόδος
Ελλάς
Tel: +30 (0241) 325 10/32 520 Fax: +30 (0241) 324 55
Email.waves@rho.forthnet.gr
http://www.rhodes.aegean.gr./waves3seas

Το Διεθνές Κέντρο Λογοτεχνών και Μεταφραστών Ρόδου είναι ένας διεθνής οργανισμός με την εποπτεία της UNESCO και χρηματοδοτείται από τον Δήμο Ροδίων. Φιλοξενεί συγγραφείς όλων των χωρών των τριών θαλασσών (Αιγαίο, Βαλτική, Μαύρη), οι οποίοι θέλουν να παράγουν έργο σε ένα όμορφο και ήρεμο περιβάλλον, εμπνευσμένοι από την θέα της θάλασσας του Αιγαίου. Διαρκεια Η παραμονή μπορεί να είναι 2-6 εβδομάδες, δωρεάν, με πρωινό. Υποψηφιότητες Συμπλήρωση αίτησης, εργοβιογραφικό σημείωμα. Eπιδοτησεισ Για ταξιδιωτικά έξοδα και ημερήσια αποζημίωση. Προθεσμίες Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον ίδιο χρόνο είναι συνήθως έως 15 Μαρτίου.ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ


DORLAND MOUNTAIN ARTS COLONY
P.O.Box 6
Temecula
CA 92593
USA
Tel:+909 676 5039 Fax: +909 696 2855
Email. dorland@ez2.net
http://www.ez2.net/dorland

Προσφέρει στέγη σε μεμονωμένες καμπίνες (με κουζίνα και μπάνιο) σ' ένα ήρεμο φυσικό περιβάλλον. Δεν υπάρχει ηλεκτρικό. Η θέρμανση γίνεται με σόμπες, οι κουζίνες λειτουργούν με προπάνιο και τα δωμάτια φωτίζονται με λάμπες κηροζίνης.

Διαρκεια 1 έως 2 μήνες (ο φιλοξενούμενος έχει στη διάθεσή του 90 ημέρες, αφού γίνει δεκτή η αίτησή του, για να προγραμματίσει τη διαμονή του, κόστος προγραμματισμού 50US$). Υποψηφιότητες Έντυπη αίτηση (εις τετραπλούν) και εις τριπλούν δείγμα εργασίας (έως 30 σελίδες), επιστολή όπου θα περιγράφεται το σχέδιο εργασίας και θα δίνονται οι λόγοι για τους οποίους θέλετε να επισκεφθείτε την κοινότητα, τα στοιχεία δύο ατόμων που μπορούν να δώσουν συστάσεις. Κόστος 300US$ το μήνα (προκαταβολή του μισού ποσού έξι μήνες πριν τη διαμονή - το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται). Προθεσμίες 1 Μαρτίου και 1 Σεπτεμβρίου κάθε χρονιάς.


 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

BRITISH CENTRE FOR LITERARY TRANSLATION
University of East Anglia
Norwich, NR4 7TJ
England
Tel: +44 (0) 1603 592 785/592 134 Fax: +44 (0) 1603 592 737
Email.c.c.wilson@uea.ac.uk ή p.bush@uea.ac.uk

Tο κέντρο αυτό χρηματοδοτείται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (πρόγραμμα Ariane) και δέχεται μεταφραστές λογοτεχνικών έργων του 20ου αιώνα. Στεγάζεται στο School of Modern Languages & European Studies του University of East Anglia στο Norwich. Υποψηφιότητες Οι υποψήφιοι πρέπει - ιδανικά - να έχουν ήδη συμβόλαιο με εκδότη για το έργο που θα αναλάβουν να μεταφράσουν κατά την διαμονή τους. Διαρκεια Συνήθως 1 μήνα. Η διαμονή παρέχεται σε ανεξάρτητα διαμερίσματα στο χώρο του πανεπιστημίου. Τα ταξιδιωτικά έξοδα επιστρέφονται μόνο αν καλύπτουν τον πιο ανέξοδο τρόπο μεταβίβασης στο κέντρο (apex αεροπορικό εισιτήριο, σιδηροδρομικό εισιτήριο 2ης θέσης). Επιδοτησεισ 10 λίρες Αγγλίας την ημέρα μέχρι 300 λίρες το μήνα. Προϋποθέσεις Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι πολίτες ενός από τα μέλη κράτη της Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης ή ενός κράτους που έχει συνάψει σύμφωνο πολιτιστικής σχέσης με την Ένωση. Αιτήσεις από άλλα κράτη είναι επίσης αποδεκτές, εφόσον υπάρχει χρηματοδότηση από άλλες πηγές είτε για τις μη Κοινοτικές γλώσσες, είτε για μεταφράσεις αρχαιότερων έργων, είτε για ακαδημαϊκές εργασίες. Επίσης γίνονται αποδεκτοί μεταφραστές που ήδη έχουν εξασφαλίσει δικούς τους πόρους και τους παρέχεται διαμονή και δικαίωμα συμμετοχής στις εκδηλώσεις που διοργανώνει το κέντρο.

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

IRISH WRITERS' UNION / SOCIETY OF IRISH PLAYWRIGHTS
19 Parnell Square
Dublin 1
Ireland
Tel: +353 872 1302 Fax. +353 872 6282
Email. iwc@iol.ie
http://www.iol.ie/~iwc/

 

ΙΣΠΑΝΙΑ

 

CASA DEL TRADUCTOR
C/Borja, 7
50500 Tarazona
Spain
Tel: +34 976 64 30 12 Fax: +34 946 19 90 90
Email: casa@acetraductores.org

To Casa del Traductor ιδρύθηκε το 1988 και προσφέρει βέλτιστες συνθήκες εργασίας σε μεταφραστές λογοτεχνίας. Γλώσσες Μεταφράζονται έργα από η προς: ισπανικά, καταλανικά, εουσκέρα ή την διάλεκτο της Γαλίθιας. Προϋποθέσεις Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι ή υπήκοοι μιας από τις 15 χώρες κράτη μέλη της Ε.Ε., καθώς και της Νορβηγίας, Ισλανδίας,ή του Λιχτενστάιν. Ο υποψήφιος πρέπει να έχει εκδώσει τουλάχιστον 2 έργα. Υποβάλλεται αίτηση που συνοδεύεται από πρόταση εργασίας για τη μετάφραση που θα αναλάβει ο υποψήφιος, καθώς και το συμβόλαιο με τον εκδότη της μετάφρασης και βιογραφικό σημείωμα. Διαμονη 2 εβδομάδες έως 1 μήνα. Επιδοτησεισ Προσφέρεται επιδότηση 50.000 πεσέτες Ισπανίας. Η πηγή της επιδότησης είναι είτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή το Συμβούλιο της Ευρώπης.

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

FOUNDATION FOR THE PRODUCTION
AND TRANSLATION OF DUTCH LITERATURE

Translators' House
S 464
1017 AW
Amsterdam
Tel: +31 20 620 6261 Fax: +31 20 620 7179
Email: bp@nlpvf.xs4all.nl
http://www.nlpvf.nl/intro/intro-e.htm

Το Translators' House ιδρύθηκε το 1991 με σκοπό να λειτουργεί ως βάση για μεταφραστές Ολλανδικής/Φλαμανδικής λογοτεχνίας, όπου μπορούν να ζήσουν και να εργαστούν για 1 έως 2 μήνες. Από την αρχή του 1997 στεγάζεται στην εξής διεύθυνση:

Van Breestraat 19,
1071 ZE Amsterdam

Παρέχει χώρους διαμονής και εργασίας για 5 μεταφραστές κάθε φορά. Προϋποθέσεις Όσοι μεταφραστές επιθυμούν να μείνουν εδώ πρέπει να έχουν κατοχυρώσει συμβόλαιο για τη μετάφραση ολλανδικού λογοτεχνικού έργου με εκδοτικό οίκο. Το έργο μπορεί να ανήκει στη μη-φανταστική ή φανταστική λογοτεχνία ή στην παιδική λογοτεχνία. Επιδοτησεισ Οι μεταφραστές που πληρούν τις προϋποθέσεις και μένουν στο κέντρο μπορούν να λάβουν μηνιαία επιδότηση.

 

ΣΟΥΗΔΙΑ

BALTIC CENTRE FOR WRITERS AND TRANSLATORS

Uddens grδnd 3
Box 1096
621 21 Visby
Sweden
Tel: +46 498 21 87 64 Fax: +46 498 21 87 98
Email: baltic.centre@gotlandica.se

Το κέντρο αυτό βρίσκεται στην μεσαιωνική πόλη Visby, ένα δημοφιλές καλοκαιρινό θέρετρο της Σουηδίας. Φιλοξενεί μεταφραστές και συγγραφείς λογοτεχνικών έργων από τις χώρες που βρίσκονται γύρω από την Βαλτική, καθώς και την Νορβηγία. Διαρκεια Μέχρι 1 μήνα. Το κέντρο διαθέτει 11 δωμάτια, από τα οποία τα 4 είναι διπλά. Όλα έχουν ανεξάρτητο μπάνιο και θέα στην θάλασσα. Παρέχεται επίσης εξοπλισμός: γραφομηχανές, υπολογιστές (Mac και PC), εκτυπωτές λέιζερ, κ.λπ. Κόστος Η διαμονή είναι δωρεάν. Επιδοτησεισ Κάθε χρόνο διατίθεται ένας αριθμός επιδοτήσεων από την διεύθυνση του κέντρου. Η επιδότηση καλύπτει τα ταξιδιωτικά έξοδα και τα έξοδα διαμονής και διατροφής για ένα μήνα. Για πληροφορίες σχετικά με αιτήσεις επικοινωνήστε με το κέντρο.

III. ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ, ΒΡΑΒΕΙΑ

 

ΒΕΛΓΙΟ

MINISTERIE VAΝ DE VLAAMSE GEMEENSCHAP
Administratie Cultuur afdeling Muziek, Letteren, Podiumkunsten
(Administration of Music, Literature and Performing Arts)
Parochiaansstraat 15-23
1000 Brussel
Belgium
Tel: +35 (0) 2 507 31 11 Fax: +35 (0) 2 501 6901

Η Φλαμανδική Κοινότητα επιδοτεί κατευθείαν τον μεταφραστή με αίτηση του εκδότη. Γλώσσες Δεν υπάρχει περιορισμός στην γλώσσα της μετάφρασης αλλά το πρωτότυπο πρέπει να είναι έργο φλαμανδού συγγραφέα. Προϋποθέσεις Η υποψηφιότητα για επιδότηση κρίνεται από την Γνωμοδοτική Επιτροπή για την Προώθηση των Ολλανδικών Γραμμάτων στο Βέλγιο - Υποεπιτροπή Μετάφρασης, ή οποία χορηγεί τις επιδοτήσεις με τα εξής κριτήρια:

 • τη σημασία του έργου προς μετάφραση
 • τα εχέγγυα για την ποιότητα της μετάφρασης
 • το προφίλ του εκάστοτε εκδότη
 • τη δυνατότητα διανομής του εκδότη

Η επιδότηση υπολογίζεται σε 1.000BF για κάθε σελίδα πεζού λόγου με 1500 χαρακτήρες, και 1.000BF για κάθε ποίημα της μιας σελίδας ή για κάθε σελίδα ποιήματος, αν αυτό ξεπερνά τη μία σελίδα. Για τη μετάφραση παιδικών βιβλίων το ποσό ανέρχεται σε 800BF ανά σελίδα. Η επιχορήγηση δίνεται σε δύο στάδια: 70% του συνολικού ποσού στην αρχή του έργου, 30% με την υποβολή 3 βιβλιοδετημένων αντιτύπων του μεταφρασμένου έργου.

Ο φάκελος της αίτησης πρέπει να περιλαμβάνει τα εξής:

 • τίτλο, όνομα συγγραφέως του έργου που θα μεταφραστεί, και αριθμό σελίδων του έργου
 • Για τον μεταφραστή:
  • όνομα, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση και λεπτομερές βιογραφικό
  • αριθμό προσωπικού τραπεζικού λογαριασμού και πλήρη διεύθυνση του συγκεκριμένου τραπεζικού παραρτήματος
 • συμβόλαιο μεταξύ μεταφραστή και εκδότη ή μεταξύ του εκδότη του πρωτότυπου έργου και του ξένου εκδοτικού οίκου της μετάφρασης
 • ενδεικτική ημερομηνία έκδοσης του μεταφρασμένου έργου

Σε ορισμένες περιπτώσεις εξασφαλίζεται και η αγορά από 25 έως 300 - σπανιότατα 400 - αντιτύπων του μεταφρασμένου έργου ως περαιτέρω ενίσχυση. Υποχρεώσεις Ο εκδότης δεσμεύεται να αναφέρει στο επιδοτούμενο μεταφρασμένο έργο τα εξής "η έκδοση αυτή έγινε δυνατή με την υποστήριξη του Administration of Culture της Φλαμανδικής Κοινότητας".

 

ΓΑΛΛΙΑ

DIRECTION DU LIVRE ET DE LA LECTURE
Bureau de la promotion du livre ΰ l' ιtranger
53 rue de Verneuil
75343 Paris
Cedex 07
Tel: +33 1 49 54 6825 Fax : +33 1 45 49 1021

Α. Η Διεύθυνση Βιβλίου και Ανάγνωσης επιδοτεί μεταφράσεις γαλλικών βιβλίων σε ξένες γλώσσες (όλες τις κατηγορίες βιβλίου και όλες τις γλώσσες). Η επιδότηση καλύπτει μόνο το κόστος της μετάφρασης και όχι της έκδοσης ή της προώθησης του έργου. Προϋποθέσεις Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί στα γαλλικά από τον γάλλο εκδότη που κατέχει τα δικαιώματα του πρωτότυπου έργου. Στην περίπτωση ανθολογιών ή συλλογή άρθρων μπορεί ο φάκελος αίτησης να υποβληθεί κατευθείαν από τον ξένο εκδότη της μετάφρασης. Προθεσμίες Οι επιδοτήσεις κρίνονται 2 φορές τον χρόνο, Σεπτέμβριο και Μάρτιο και οι αντίστοιχες προθεσμίες υποβολής αίτησης είναι 30 Απριλίου και 30 Νοεμβρίου. Υποχρεώσεις Η έκδοση του μεταφρασμένου έργου πρέπει να ολοκληρωθεί και να σταλεί στη Διεύθυνση μέσα σε 36 μήνες μετά την θετική απόφαση της επιδότησης. Το μεταφρασμένο έργο πρέπει να αναφέρει στην αντίστοιχη γλώσσα της έκδοσης τα εξής: "το έργο αυτό δημοσιεύθηκε με την υποστήριξη του Γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού".

Β. Η Διεύθυνση Βιβλίου και Ανάγνωσης δίνει επίσης υποτροφία σε ξένους μεταφραστές γαλλικών έργων, οι οποίοι θέλουν να παραμείνουν στη Γαλλία αναλαμβάνοντας μετάφραση γαλλικού έργου (λογοτεχνία ή επιστήμη του ανθρώπου). Διαρκεια Το ποσό της υποτροφίας φτάνει 10.000 FF το μήνα για παραμονή 1-4 μήνες. Δεν καλύπτονται ταξιδιωτικά έξοδα. Προϋποθέσεις Αίτηση για την υποτροφία πρέπει να γίνει μέσω της Γαλλική πρεσβείας στη χώρα του μεταφραστή. Προθεσμίες 30 Οκτωβρίου για έγκριση τον επόμενο Ιανουάριο.

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ

INTER NATIONES E.V.
Foreign language translations of German books
B 23
Kennedyallee 91-103
D-53175 Bonn
Tel: +49 (0228) 8 80-385 Fax: +49 (0228) 8 80-457/384

Το Ιnter Nationes είναι ένας οργανισμός που λειτουργεί στο πλαίσιο της εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Ο ρόλος του περιλαμβάνει την επιδότηση μετάφρασης βιβλίων γερμανών συγγραφέων σε ξένες γλώσσες. Προϋποθέσεις Οι επιδοτήσεις δίνονται μόνο για αιτήσεις που υποβάλλουν ξένοι εκδοτικοί οίκοι και μόνον εφόσον δεν έχει τυπωθεί ακόμα το μεταφρασμένο έργο. Η επιδότηση δίνεται για έργα λογοτεχνίας (φανταστικής ή μη) επιστημονικά, για παιδιά και για νέους. Στην περίπτωση που υπάρχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα για ένα βιβλίο, ή αίτηση πρέπει να υποβληθεί από τον Γερμανό κάτοχο των δικαιωμάτων αν το ζητήσει ο ξένος εκδότης. Για τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, καθώς και για αναπτυσσόμενες χώρες, επιδοτούνται εκτός από την μετάφραση και η αγορά των δικαιωμάτων. Η αίτηση υποβάλλεται μαζί με 2 αντίτυπα της Γερμανικής έκδοσης του πρωτότυπου, κριτικές και δήλωση του ξένου εκδότη όπου εξηγεί γιατί είναι αναγκαία η επιδότηση. Ο οργανισμός Inter Nationes υποβάλλει στον αιτούντα την επιδότηση, εφόσον έχει λάβει 5 αντίτυπα της μεταφρασμένης έκδοσης και έχει επιβεβαιώσει ότι ο μεταφραστής έχει ήδη πληρωθεί για το έργο αυτό.

 

ΔΑΝΙΑ

THE DANISH LITERATURE INFORMATION CENTRE
Amaliegade 38
1256 Copenhagen K
Denmark
Tel: +33 32 07 25 Fax: +33 91 15 45
Email: danlit@inet.uni-c.dk

Το κέντρο επιδοτεί μετάφραση θεατρικών και λογοτεχνικών έργων.

Α. Επιδοτείται η μετάφραση θεατρικών έργων από και προς την Δανέζικη γλώσσα. Η επιδότηση καλύπτει είτε το σύνολο είτε ένα μέρος του κόστους της μετάφρασης. Προϋποθέσεις Θέατρα που θέλουν να ανεβάσουν Δανέζικο έργο πρέπει να υποβάλλουν αίτηση που να περιλαμβάνει τα εξής:

 • την προγραμματισμένη ημερομηνία της πρεμιέρας
 • αντίγραφο του προϋπολογισμού του θεάτρου για την παραγωγή του έργου
 • αντίγραφο του συμβολαίου μεταξύ του θεάτρου και του μεταφραστή, όπου δηλώνεται η αμοιβή του τελευταίου
 • αποδείξεις της εμπειρίας του μεταφραστή (βιογραφικό, κατάλογος μεταφράσεων, κ.λπ.)
 • αντίγραφο συμβολαίου μεταξύ του θεάτρου και του κατόχου των νομίμων δικαιωμάτων του Δανέζικου έργου

Προθεσμίες Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν στο κέντρο πριν από μια από τις ακόλουθες ημερομηνίες: 1 Ιανουαρίου, 1 Απριλίου, 1 Ιουλίου και 1 Οκτωβρίου. Υποχρεώσεις Το έργο πρέπει να παρουσιαστεί μέσα σε 6 μήνες από την προγραμματισμένη ημερομηνία της πρεμιέρας, αλλιώς ακυρώνεται η επιχορήγηση.

Η πληρωμή γίνεται αφού γίνει η πρεμιέρα του έργου, υποβληθεί 1 αντίτυπο της μετάφρασης στο κέντρο και το κέντρο έχει λάβει απόδειξη από τον μεταφραστή, όπου δηλώνει ότι πληρώθηκε το συμφωνημένο ποσό για το έργο αυτό. Το κέντρο επίσης ζητά να υποβληθούν περιοδικά στα οποία υπάρχει αναφορά για το έργο.

Β. Επιδοτείται η μετάφραση Δανέζικων λογοτεχνικών έργων προς ξένες γλώσσες και ξένων λογοτεχνικών έργων προς την Δανέζικη γλώσσα. Η επιδότηση καλύπτει είτε το σύνολο είτε ένα μέρος του κόστους της μετάφρασης και πληρώνεται με την έκδοση του μεταφρασμένου έργου και εφόσον το κέντρο λάβει απόδειξη από τον μεταφραστή όπου δηλώνει ότι πληρώθηκε το συμφωνημένο ποσό για το έργο αυτό.

Προϋποθέσεις Δανοί ή ξένοι εκδότες που επιθυμούν να λάβουν επιδότηση για μετάφραση πρέπει να υποβάλλουν αίτηση που περιλαμβάνει τα εξής:

 • τον αριθμό των αντιτύπων που θα εκδοθούν
 • την προγραμματισμένη ημερομηνία έκδοσης
 • αντίγραφο προϋπολογισμού του εκδότη για τη συγκεκριμένη έκδοση
 • αντίγραφο του συμβολαίου μεταξύ του εκδότη και του μεταφραστή, όπου δηλώνεται η αμοιβή του τελευταίου
 • αντίγραφο συμβολαίου μεταξύ του εκδότη και του κατόχου των νομίμων δικαιωμάτων του πρωτότυπου έργου

Προθεσμίες Οι αιτήσεις πρέπει να σταλούν στο κέντρο πριν από μια από τις ακόλουθες ημερομηνίες: 1 Ιανουαρίου, 1 Απριλίου, 1 Ιουλίου και 1 Οκτωβρίου. Υποχρεώσεις Το έργο πρέπει να εκδοθεί μέσα σε 2 χρόνια από την έγκριση της επιδότησης, αλλιώς ακυρώνεται. Ο εκδότης πρέπει να υποβάλλει στο κέντρο 7 αντίτυπα κάθε έργου που επιδοτείται καθώς και περιοδικά στα οποία παρουσιάζεται κάθε έργο.

 

ΕΛΒΕΤΙΑ

PRO HELVETIA
Arts Council of Switzerland
Hirschengraben 22
CH 8024 Zurich
Tel:+41 (0) 1 267 7171 Fax: +41 (0) 1 267 7106
Email.phmail@pro-helvetia.ch
http://www.pro-helvetia.ch

Δημόσιο ίδρυμα που ανήκει στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Ελβετίας με σκοπό την διατήρηση της ελβετικής πολιτιστικής παράδοσης, την προώθηση της δημιουργίας στην Ελβετία και την ανάπτυξη πολιτιστικών σχέσεων με άλλες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό επιδοτεί μεταφράσεις έργων ελβετών λογοτεχνών και εντύπων πάνω σε θέματα ελβετικού πολιτισμού. Απευθύνεται σε Ελβετούς συγγραφείς και μεταφραστές ή και σε ξένους, που όμως κατοικούν στην Ελβετία. Οι κατηγορίες που καλύπτει η επιδότηση είναι: μουσική ή ιστορία της μουσικής, θέατρο, χορός, λογοτεχνία ή ιστορία της λογοτεχνίας, ιστορία, ανθρωπιστικές επιστήμες, μεταφράσεις από μια επίσημη γλώσσα της Ελβετίας σε άλλη, ή σε ξένη γλώσσα. Συγκεκριμένα για την λογοτεχνία επιδοτούνται συλλογές, ανθολογίες εθνικού ή περιφερειακού χαρακτήρα, έργα από μια επίσημη γλώσσα σε άλλη ή σε ξένη, και έργα συγγραφέων στα ιταλικά, ρομανικά ή στην ελβετική διάλεκτο.

Προϋποθέσεις Οι αιτήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν τα εξής:

 • το κείμενο, έτοιμο να τυπωθεί μαζί με το πρωτότυπο
 • λεπτομερής ανάλυση του κόστους (σε έντυπο του οργανισμού)
 • αντίτυπο του συμβολαίου ή των συμφωνητικών ανάμεσα στον εκδότη, τον συγγραφέα ή μεταφραστή και τον τυπογράφο

Υποχρεώσεις Πληρωμή γίνεται εφόσον υποβληθούν αντίτυπα του έργου. Το έντυπο πρέπει να αναφέρει την υποστήριξη του οργανισμού, αλλιώς αποτελεί αιτία για ακύρωση της επιδότησης.

 

ΕΛΛΑΔΑ

HELLENIC SOCIETY OF TRANSLATORS OF LITERATURE
Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας (Ε.Ε.Μ.Λ)
Τσάκονα 7
Π. Ψυχικό 154-52
Αθήνα
Tel: + (30) 1 6717466 Fax: + (30) 1 6776912

Η Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας (Ε.Ε.Μ.Λ) είναι αναγνωρισμένο Σωματείο, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρος, που απολαμβάνει όλων των δικαιωμάτων και προνομίων που ορίζουν οι νόμοι. Ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό να καλύψει σημαντικά και επώδυνα κενά στη πολιτιστική προσπάθεια του τόπου μας στον τομέα των γραμμάτων.

Η Ελληνική Εταιρεία Μεταφραστών Λογοτεχνίας, η οποία αμέσως μετά την ίδρυσή της έγινε ομόφωνα δεκτή από τη Διεθνή Εταιρεία Μεταφραστών (F.I.T), μέλος Ν.G.O. της UNESCO, (και πρόσφατα από το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Συγγραφέων-European Writers Congress) βρίσκεται σε συνεχή επαφή με όλες σχεδόν της ανάλογες Εταιρείες στον κόσμο, αντλεί πληροφορίες για τη διεθνή στο προκείμενο κίνηση και παρέχει ζητούμενα στοιχεία για τα ελληνικά πράγματα στον τομέα των ενδιαφερόντων της.

Η Ε.Ε.Μ.Λ προκηρύσσει και διανέμει ετήσια Διεθνή Βραβεία, επί 14 ήδη χρόνια, για μεταφράσεις λογοτεχνικών έργων από και προς τα ελληνικά,. Τα βραβεία δίνονται μετά από επιλογή και κρίση επιτροπής από τα βιβλία/μεταφράσεις που κυκλοφορούν κάθε χρόνο.

Οι κατηγορίες των βραβείων είναι οι ακόλουθες:

 • Ετήσια Βραβεία Ε.Ε.Μ.Λ.: απονέμονται στην καλύτερη μετάφραση λογοτεχνικού έργου από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα προς τα ελληνικά, και αντίστροφα. Από το 1995 επίσης δίνονται 3 τιμητικά βραβεία (χωρίς χρηματικό έπαθλο) για εξέχουσες μεταφράσεις προς τα ελληνικά.
 • Το Χρυσό Μετάλλιο: απονέμεται σε μεταφραστές που έχουν ασχοληθεί με τη λογοτεχνική μετάφραση για μεγάλο χρονικό διάστημα, έχοντας έτσι συνεισφέρει στη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων στο εξωτερικό.
 • Βραβείο της Πόλης των Αθηνών: απονέμεται σε ξένο πρόσωπο ή οργανισμό που έχει συμβάλλει σημαντικά στη διάδοση της ελληνικής λογοτεχνίας στο εξωτερικό. Ως τιμητικό βραβείο προσφέρεται ταξίδι με διαμονή τριών ημερών στην Αθήνα, δαπάνη του Δήμου Αθηναίων.
 • Βραβείο Ρήγας Φεραίος: απονέμεται για εξέχουσα μετάφραση λογοτεχνικού έργου από οποιαδήποτε Βαλκανική χώρα προς τα ελληνικά. Το βραβείο είναι τιμητικό (χωρίς χρηματικό έπαθλο) και σύμφωνα με την αρχαία ελληνική παράδοση προσφέρεται δάφνινο στεφάνι και δίπλωμα.
 • Βραβείο Ιουλία Ιατρίδη: απονέμεται για εξέχουσα μετάφραση από ή προς τα ελληνικά. Το βραβείο είναι τιμητικό (χωρίς χρηματικό έπαθλο) και σύμφωνα με την αρχαία ελληνική παράδοση προσφέρεται δάφνινο στεφάνι και δίπλωμα.

Προϋποθέσεις Τα πρώτα δύο βραβεία κρίνονται σε κλειστό διαγωνισμό ενώ για τα δύο τελευταία η μετάφραση πρέπει να έχει δημοσιευθεί μέσα στα δύο προηγούμενα έτη. Υποβάλλεται αίτηση και 2 αντίτυπα της μετάφρασης.

 

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Εθνικό Κέντρο Βιβλίου
Σαπφούς 3-5,
Πολιτεία 146-71
Αθήνα
Tel:+ (30) 1 62 09 960-1, 62 50 263-5 Fax: +(30) 1 62 50 266
Email: ekevi@culture.gr
http://www.ekebi.gr

Γραφείο Πληροφοριών Ε.ΚΕ.ΒΙ.
Στοά του Βιβλίου
Πεσματζόγλου 5,
Αθήνα 105 64
Tel: + (30) 1 32 48 341-2 Fax: +(30) 1 32 48 343
Email: ekvorf@culture.gr

Βραβείο που απονέμεται εκ περιτροπής ανά διετία για τη μετάφραση λογοτεχνικού έργου ή έργου σχετικού με τη λογοτεχνία, από την ελληνική γλώσσα προς τη γερμανική και από τη γερμανική προς την ελληνική. Απονέμεται από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας. Το έπαθλο είναι 5.000 γερμανικά μάρκα. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου.

 

ΚΡΑΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

Υπουργείο Πολιτισμού
Δ/νση Γραμμάτων
Ρεθύμνου 1
106 82 Αθήνα
Tel:+ (30) 1 82 01 701

Ειδική επιτροπή που ορίζει το Υπουργείο διανέμει βραβεία με χρηματικό έπαθλο. Γλώσσες Από και προς τα ελληνικά (δύο κατηγορίες βραβείου). Προϋποθέσεις Τα έργα που είναι υποψήφια για το βραβείο πρέπει να έχουν δημοσιευθεί και κατατεθεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους. Η επιτροπή συνέρχεται κατά τον Νοέμβριο, οπότε και ανακοινώνονται τα βραβεία. Η απονομή γίνεται συνήθως κάθε Δεκέμβριο.

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Χρηματική Ενίσχυση για Μεταφραστές Σύγχρονων Έργων Ελληνικής Λογοτεχνίας
Ρεθύμνου 1
106 82 Αθήνα
Tel: + (30) 1 82 01 701

Το Υπουργείο μεριμνώντας για τη διάδοση και προβολή της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, εφαρμόζει ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης μετάφρασης συγχρόνων έργων ελληνικής λογοτεχνίας. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για μεταφράσεις έργων, που είναι αντιπροσωπευτικά του ελληνικού πολιτισμού, (ισχύει για όλα τα είδη του λόγου, και ανθολογίες) και έχουν δημοσιευθεί για πρώτη φορά τον 20ο αιώνα (κατά προτίμηση από το 1945 και μετά). Κατ' εξαίρεση, μπορούν να ληφθούν υπόψη και παλαιότερα έργα.

Η επιδότηση χορηγείται σε εκδοτικούς οίκους (το μισό ποσό μετά την έγκριση της σχετικής αίτησης και το υπόλοιπο μετά την έκδοση του μεταφρασμένου έργου). Προϋποθέσεις Πρέπει να υποβληθεί το σχετικό έντυπο του Υπουργείου, συμπληρωμένο με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα έγγραφα (π.χ. σύμβαση έκδοσης, σύμβαση μετάφρασης, δύο αντίτυπα του πρωτότυπου έργου, βιογραφικό σημείωμα του μεταφραστή, κ.λπ.). Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοσίευση του μεταφρασμένου έργου, πρέπει να επιστραφούν όλα τα καταβληθέντα ποσά.

 

ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

ΙΔΡΥΜΑ FULBRIGHT
Βασ. Σοφίας 6
106 74 Αθήνα
Tel: 72 41 811 - 12 Fax: 72 26 510

Ε. Βενιζέλου 4
54624 Θεσσαλονίκη
Tel: 031 242 904 Fax: 031 242 910

Το Ίδρυμα Fulbright ενισχύει οικονομικά έλληνες δημιουργούς συμπεριλαμβανομένων και των μεταφραστών. Έχει δύο προγράμματα:

Α. Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές σε μετάφραση σε πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών. Διαρκεια 1 έτος σπουδών. Προθεσμίες Για υποβολή αιτήσεων, συνήθως αρχές Μαρτίου κάθε έτους.

Β. Πρόγραμμα για καλλιτέχνες σύμφωνα με το οποίο η λογοτεχνική μετάφραση θεωρείται υποψήφιο θέμα για συμμετοχή στο πρόγραμμα. Προθεσμίες Για υποβολή αιτήσεων, συνήθως το 1ο δεκαήμερο Μαΐου. Καλύπτει ταξιδιωτικά έξοδα και 2.000 USD το μήνα. Διαρκεια Ισχύει για 3-6 μήνες. Προϋποθέσεις Πρέπει να κατατεθεί ολοκληρωμένο σχέδιο εργασίας, και να έχουν ήδη παγιωθεί οι επαφές με συνεργάτες στην Αμερική. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις παραπάνω διευθύνσεις.

 

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ

ARTS COUNCIL OF ENGLAND
14 Great Peter Street
SW1P 3NQLondon
Tel. +44 171 333 0100 Fax. +44 171 973 6590
Email: info.literature@artscouncil.org.uk
http://www.artscouncil.org.uk/ACEindex.html

Ένας από τους στόχους του Συμβουλίου είναι η ευαισθητοποίηση του Βρετανικού αναγνωστικού κοινού στην ξένη λογοτεχνία. Με αυτό το σκεπτικό, συγκροτήθηκε το Translation Fund (στο οποίο συμμετέχει και το Βρετανικό Συμβούλιο). Επιδοτούνται μεταφράσεις ξένων λογοτεχνικών έργων προς τα αγγλικά, καθώς και άλλες εκδηλώσεις που προωθούν την μεταφρασμένη λογοτεχνία (εκθέσεις, εκδρομές, κ.λπ.).

Προϋποθέσεις Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους εκδότες μαζί με αντίγραφο συμβολαίου με τον μεταφραστή του έργου, δείγμα της μετάφρασης και του πρωτότυπου έργου. Τα έργα πρέπει να ανήκουν στις εξής κατηγορίες: ποίηση, λογοτεχνία (φανταστική ή μη), και πρέπει να έχουν εκδοθεί και να κυκλοφορούν στην Μεγάλη Βρετανία. Οι εκδότες που ενδιαφέρονται πρέπει να εδρεύουν στην Αγγλία και δεν μπορεί ο ίδιος εκδότης να υποβάλλει πάνω από 6 αιτήσεις για επιδότηση, κατά τη διάρκεια ενός οικονομικού έτους. Η επιδότηση καλύπτει το κόστος της μετάφρασης, αλλά για μικρούς εκδοτικούς οίκους μπορεί να συμβάλλει και στο κόστος παραγωγής. Προθεσμίες Αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι συγκεκριμένες ημερομηνίες τον Ιανουάριο, τον Μάιο και τον Σεπτέμβριο.

 

BRITISH CENTRE FOR LITERARY TRANSLATION
Translation Competition
University of East Anglia
Norwich, NR4 7TJ
England
Tel: +44 (0) 1603 592 785/592 134 Fax: +44 (0) 1603 592 737
http://www.swansea.ac.uk/german/bcla/bcla/htm

Το British Centre for Literary Translation από κοινού με το University of East Anglia χρηματοδοτούν διαγωνισμό μετάφρασης για λογοτεχνικό έργο που δεν έχει εκδοθεί, από οποιαδήποτε γλώσσα προς τα αγγλικά. Τα βραβεία που απονέμονται είναι τα εξής: πρώτο βραβείο 350£, δεύτερο βραβείο 200£ και τρίτο βραβείο 100£. Υπάρχει και ενδεχόμενο για επιπλέον βραβεία για μεταφράσεις από συγκεκριμένες γλώσσες. Οι βραβευμένες μεταφράσεις θα δημοσιευθούν στο ετήσιο περιοδικό Comparative Criticism (Cambridge University Press). Προϋποθέσεις Το κόστος συμμετοχής στον διαγωνισμό είναι 5£. Υποβάλλεται έντυπο συμμετοχής που συνοδεύεται από 2 αντίτυπα της μετάφρασης και το πρωτότυπο κείμενο. Οι αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται στην παραπάνω διεύθυνση (υπόψη Jean Boase-Beier) και μπορείτε να τις ζητήσετε είτε από την ίδια διεύθυνση είτε από τον κόμβο το κέντρου.

Όροι συμμετοχής

 • οι μεταφράσεις πρέπει να είναι λογοτεχνικών έργων (κάθε είδους), από οποιαδήποτε λογοτεχνική περίοδο του είδους
 • η μετάφραση δεν πρέπει να έχει προηγουμένως δημοσιευθεί (εν μέρη ή στο σύνολό της) ή να έχει υποβληθεί σε άλλο διαγωνισμό. Γίνονται δεκτές συλλογές πολλών μεταφραστών.
 • οι μεταφράσεις πρέπει να υποβάλλονται ανώνυμα. Κάθε συμμετοχή συνοδεύεται με φωτοτυπία του πρωτότυπου κειμένου, την συμπληρωμένη αίτηση και το ποσό συμμετοχής στον διαγωνισμό (επιταγή στο όνομα του British Comparative Literature Association, ή International Money Order).
 • το μήκος κάθε μετάφρασης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 25 δακτυλογραφημένες σελίδες, με διπλό διάστημα.

Προθεσμίες Για όλες τις συμμετοχές είναι στις αρχές του χρόνου (Φεβρουάριος). Οι νικητές ανακοινώνονται τον Ιούλιο.

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ

IRELAND LITERATURE EXCHANGE
19 Parnell Square
Dublin 1
Ireland
Tel:+353 1 87 27 900 Fax: +353 1 87 27 875
E-mail:ilew@indigo.ie

Σε συνεργασία με εκδότες, προσφέρει οικονομική ενίσχυση για μετάφραση ιρλανδικών λογοτεχνικών έργων σε ξένες γλώσσες. Τα ιρλανδικά έργα μπορεί να είναι είτε στα αγγλικά, είτε στα ιρλανδικά. Αιτήσεις υποβάλλονται από ξένους εκδότες. Οι κατηγορίες των έργων που επιδοτούνται είναι οι εξής: φανταστική και μη λογοτεχνία, ποίηση, θεατρικά έργα, παιδικά βιβλία, λογοτεχνικά δοκίμια, κ.ά. Γλώσσες Όλες οι ξένες γλώσσες είναι έγκυρες. Προϋποθέσεις Οι εκδότες πρέπει να υποβάλλουν τα εξής έγγραφα:

 • αντίγραφο συμβολαίου μεταξύ του εκδότη του πρωτότυπου έργου, του εκδότη της μετάφρασης και του μεταφραστή
 • αντίγραφο συμβολαίου μεταξύ εκδότη της μετάφρασης και του μεταφραστή
 • βιογραφικό του μεταφραστή, με ανάλογο δείγμα μετάφρασης από το συγκεκριμένο έργο
 • το ακριβές ποσό της αμοιβής του μεταφραστή, και ο αριθμός λέξεων του τίτλου
 • προγραμματισμένος αριθμός αντίτυπων της έκδοσης και προγραμματισμένη ημερομηνία έκδοσης
 • αντίγραφο πρωτότυπου έργου

Η επιδότηση καλύπτει μέχρι και το 100% της αμοιβής του μεταφραστή. Ο αποδέκτης της ενίσχυσης είναι ο εκδότης, και την λαμβάνει με την έκδοση του μεταφρασμένου έργου και απόδειξη πληρωμής του μεταφραστή.ΙΣΛΑΝΔΙΑ

THE SNORRI STURLUSON ICELANDIC FELLOWSHIPS
The Sigurour Nordal Institute
P.O. Box 1220
121 Reykjavik
Iceland
Tel: +354 562 60 50 Fax: +354 562 6263
Email: ulfarb@rhi.hi.is (Ulafar Bragason, Institute Administrator)
http://www.hi.is/HI/Stofn/Nordals/

Οι υποτροφίες προσφέρονται κάθε χρόνο σε ξένους ερευνητές στον τομέα των ανθρωπιστικών σπουδών, συγγραφείς και μεταφραστές. Διαρκεια Η διάρκειά τους είναι τουλάχιστον τρεις μήνες. Τους επιτρέπει να βελτιώσουν τις γνώσεις τους στην ισλανδική γλώσσα και να γνωρίσουν την κοινωνία και τον πολιτισμό της Ισλανδίας. Η υποτροφία καλύπτει τα εισιτήρια από και προς την Ισλανδία και τα έξοδα διαβίωσης. Στην περίπτωση που δύο υποψήφιοι έχουν τα ίδια προσόντα η υποτροφία δίνεται στον υποψήφιο που προέρχεται από την ανατολική ή νότια Ευρώπη, την Ασία, την Αφρική, τη Λατινική Αμερική ή την Ωκεανία.

 

ΙΤΑΛΙΑ

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.R.C. Ufficio R.S.P.
Settore traduzioni
00100 Roma
Italy

Ι. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας χορηγεί Βραβεία και Επιχορηγήσεις με σκοπό την διάδοση του ιταλικού βιβλίου διεθνώς, για τη μετάφραση λογοτεχνικών και επιστημονικών έργων, καθώς και για την παραγωγή, την μεταγλώττιση και τον υποτιτλισμό τηλεοπτικών σειρών μικρού και μεγάλου μήκους που προορίζονται για τα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Προϋποθέσεις Τα βραβεία χορηγούνται σε έργα που έχουν ήδη μεταφραστεί και εκδοθεί στα ελληνικά, ενώ οι επιχορηγήσεις δίνονται σε έργα που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας για έκδοση. Βραβεια Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν το μεταφρασμένο έργο, αίτηση και αντίγραφο του έργου στην πρωτότυπη γλώσσα. Επιχορηγησεισ Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν αίτηση, αντίγραφο του έργου στην πρωτότυπη γλώσσα, προϋπολογισμό του συνολικού κόστους της έκδοσης, βιογραφικό σημείωμα και πρόταση μακροχρόνιου σχεδιασμού του εκδοτικού οίκου για έργα της ίδιας κατανομής και σειράς. Επιπλέον, πρέπει να προτείνουν ένα ποσό για την επιχορήγηση το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% του συνολικού κόστους έκδοσης. Η επιχορήγηση δίνεται μετά την έκδοση του βιβλίου.

Προθεσμίες Πληροφορίες για τις προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων και των έργων, που ισχύουν κάθε χρόνο, διατίθενται από το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, στην εξής διεύθυνση:

Πατησίων 47

104-33

Αθήνα

Tel: 52 35 630 / 52 36 692 Fax: 52 36 755

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Ινστιτούτο.

ΙΙ. Η ιταλική κυβέρνηση με σκοπό τη διάδοση της επιστημονικής έρευνας και του ιταλικού πολιτισμού, προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για τα Εθνικά Βραβεία Μετάφρασης (Premi Nazionali della Traduzione). Πρόκειται για 4 βραβεία των 25 εκατομμυρίων λιρών Ιταλίας και το καθένα απονέμεται σε:

 • μεταφραστή που έχει μεταφράσει στα ιταλικά, έργα γραμμένα σε γλώσσα κλασσική, σύγχρονη ή σε διάλεκτο
 • μεταφραστή που έχει μεταφράσει ιταλικά έργα στα ελληνικά
 • ιταλό εκδότη για έργα μεταφρασμένα στα ιταλικά από άλλες γλώσσες (κλασσικές, σύγχρονες ή διάλεκτο)
 • ξένο εκδότη για έργα μεταφρασμένα από τα ιταλικά ή από διάλεκτο, στα ελληνικά

Επίσης υπάρχουν μέχρι 4 ειδικά βραβεία των 5 εκατομμυρίων λιρών Ιταλίας περίπου, το καθένα, για μετάφραση πληροφοριών, μηνυμάτων και νόμων που δεν έχουν γραφτεί στα ιταλικά ή κειμένων που δεν προορίζονται για δημοσίευση ή που αφορούν οποιαδήποτε μέσα επικοινωνίας. Προϋποθέσεις Οι υποψήφιοι πρέπει να στείλουν στο Ιταλικό Ινστιτούτο Αθηνών μία αίτηση εις διπλούν, βιογραφικό σημείωμα και αντίτυπο από τα μεταφρασμένα βιβλία που δεν επιστρέφεται. Προθεσμίες Πληροφορίες για τις προθεσμίες που ισχύουν κάθε χρόνο δίνονται από το Ινστιτούτο.

 

ΝΟΡΒΗΓΙΑ

MARKETING UNIT
FOR NORWEGIAN INTERNATIONAL NON-FICTION (MUNIN)
Bygdψy Allι 21
N - 0262 Oslo
Norway
Tel: +47 22 43 07 97 Fax: +47 22 44 32 40
Email: emiddelt@sn.no
http://www.boknett.no/munin

Ο οργανισμός αυτός υποστηρίζει εκδότες έξω από την Σκανδιναβία που εκδίδουν νορβηγικά μη λογοτεχνικά έργα. Η ενίσχυση καλύπτει όλα τα είδη μη λογοτεχνικών κειμένων: διδακτικά βιβλία όλων των εκπαιδευτικών επιπέδων, συλλογές δοκιμίων, βιογραφίες, κ.λπ. Οι επιδοτήσεις παρέχονται από Norwegian Council of Cultural Affairs με σκοπό την προώθηση μη λογοτεχνικών έργων στα νορβηγικά. Προϋποθέσεις Η επιδότηση για μετάφραση δίνεται όταν το Munin λάβει 5 αντίτυπα του μεταφρασμένου βιβλίου, απόδειξη της πληρωμής του μεταφραστή από τον εκδότη, τα τραπεζικά στοιχεία του εκδότη. Το Munin έχει δικαίωμα να ακυρώσει την επιδότηση (μέρος ή στο σύνολό της), αν δεν γίνει η έκδοση μέσα σε 18 μήνες από την σύναψη συμβολαίου μεταξύ του νορβηγού και ξένου εκδότη. Συγκεκριμένα, οι ξένοι εκδότες πρέπει να υποβάλλουν αίτηση στο Munin στο επίσημο επιστολόχαρτο του οίκου. Η αίτηση πρέπει επίσης να περιλαμβάνει τα εξής:

 • όνομα συγγραφέα, τίτλο, υπότιτλο (αν υπάρχει) και σύνολο σελίδων έργου
 • αντίγραφο του υπογεγραμμένου συμβολαίου μεταξύ ξένου εκδότη και νορβηγού εκδότη ή κάτοχο των δικαιωμάτων του έργου
 • όνομα, διεύθυνση και βιογραφικό μεταφραστή
 • αντίγραφο υπογεγραμμένου συμβολαίου μεταξύ ξένου εκδότη και μεταφραστή
 • προϋπολογισμό κόστους μετάφρασης (σε περίπτωση πληρωμής σε μία μοναδική δόση)
 • προγραμματισμένη λιανική τιμή/τιράζ έκδοσης (σε περίπτωση πληρωμής με βάση των δικαιωμάτων)
 • πληροφορίες για τον ξένο εκδοτικό οίκο
 • προγραμματισμένη ημερομηνία έκδοσης
 • τα τραπεζικά στοιχεία του ξένου εκδοτικού οίκου (όνομα, διεύθυνση τράπεζας, αριθμός λογαριασμού)

Όλες οι αιτήσεις κρίνονται από ειδική επιτροπή. Προθεσμίες Οι αιτήσεις πρέπει να φτάσουν στο Munin έως 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους. Οι επιδοτήσεις δίνονται τον Φεβρουάριο του επομένου έτους.


NORWEGIAN LITERATURE ABROAD (NORLA)
Bygdψy Allι 21
N - 0262 Oslo
Norway
Tel: +47 22 43 48 70 Fax: +47 22 44 52 42
Email: firmapost@norla.no
http://www.boknett.no/norla

Ι. To Norla είναι μη-εμπορικός φορέας που χρηματοδοτείται από την Νορβηγική κυβέρνηση. Παρέχει πληροφορίες για την νορβηγική λογοτεχνία και τους συγγραφείς λογοτεχνίας της Νορβηγίας και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την προώθησή τους στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτό επιδοτεί μεταφράσεις λογοτεχνικών νορβηγικών έργων σε άλλες γλώσσες. Προϋποθέσεις Οι επιδοτήσεις απευθύνονται σε ξένους εκδότες (μη Σκανδιναβικές χώρες) και καλύπτει όλα τα είδη της νορβηγικής λογοτεχνίας (πεζός λόγος, ποίηση, βιβλία για παιδιά και νέους, κ.λπ.). Δεν επιδοτείται το κόστος για την παραγωγή της έκδοσης. Η επιδότηση έχει στόχο να μειώσει το μεταφραστικό κόστος των ξένων εκδοτών. Η επιδότηση δίνεται μετά την έκδοση του βιβλίου και εφόσον το Norla έχει λάβει τα εξής:

 • 5 αντίτυπα του βιβλίου
 • υπογεγραμμένη απόδειξη της πληρωμής του μεταφραστή από τον εκδότη
 • τα τραπεζικά στοιχεία του εκδότη (όνομα, διεύθυνση τράπεζας, αριθμός λογαριασμού)

Το Norla έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την επιδότηση αν δεν πραγματοποιηθεί η έκδοση του βιβλίου μέσα σε 6 μήνες από την προγραμματισμένη ημερομηνία έκδοσης. Σε περίπτωση αργοπορίας της έκδοσης, ο εκδότης πρέπει να ειδοποιήσει το Norla αμέσως, για να αποφασιστεί η παράταση της επιδότησης.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 • όνομα συγγραφέα, τίτλο, υπότιτλο (αν υπάρχει) και σύνολο σελίδων έργου
 • αντίγραφο του υπογεγραμμένου συμβολαίου μεταξύ ξένου εκδότη και νορβηγού εκδότη ή κάτοχο των δικαιωμάτων του έργου
 • όνομα, διεύθυνση μεταφραστή και συστατικές επιστολές
 • αντίγραφο υπογεγραμμένου συμβολαίου μεταξύ ξένου εκδότη και μεταφραστή
 • προϋπολογισμό κόστους μετάφρασης
 • προγραμματισμένη λιανική τιμή/τιράζ έκδοσης
 • πληροφορίες για τον ξένο εκδοτικό οίκο
 • προγραμματισμένη ημερομηνία έκδοσης
 • τα τραπεζικά στοιχεία του ξένου εκδοτικού οίκου (όνομα, διεύθυνση τράπεζας, αριθμός λογαριασμού)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Norla. Προθεσμίες Για την υποβολή αιτήσεων για επιδότηση μετάφρασης είναι στις 15 Δεκεμβρίου κάθε έτους.

ΙΙ. Ο οργανισμός αυτός επίσης προσφέρει υποτροφίες σε μεταφραστές που θέλουν να εργαστούν με ζώντα νορβηγό συγγραφέα για να εξασφαλίσουν την υψηλή ποιότητα της μετάφρασης των έργων του. Η υποτροφία καλύπτει ταξιδιωτικά έξοδα και επιχορήγηση για διαμονή και εργασία. Διαρκεια Μέχρι 1 βδομάδα. Προσφέρεται διαμονή σε ξενοδοχείο (τουριστική κατηγορία).

ΙΙΙ. Το βραβείο: Akademika-Prize των 50.000 NOK απονέμεται κάθε χρόνο σε ξένο που έχει προωθήσει νορβηγικά έργα (λογοτεχνία ή μη) στο εξωτερικό και έχει συνεισφέρει στην καλύτερη κατανόηση του νορβηγικού πολιτισμού μέσω βιβλίων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων.

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ

Foundation for the production and translation of dutch literature
Singel 464
1017 AW
Amsterdam
The Netherlands
Tel: +31 20 620 6261 Fax: +31 20 620 7179
Email: bp@nlpvf.xs4all.nl
http://www.nlpvf.nl/intro/intro-e.htm

Η αποστολή του ιδρύματος αυτού είναι η προώθηση της λογοτεχνίας στην ολλανδική γλώσσα στο εξωτερικό. Διοργανώνει πολλές εκδηλώσεις, δημοσιεύει δελτία για την ολλανδική λογοτεχνική κίνηση και συνεργάζεται με διεθνείς λογοτεχνικούς φορείς. Συνεργάζεται με το Υπουργείο της Φλαμανδικής Κοινότητας για θέματα σχετικά με τη λογοτεχνική παραγωγή και διάδοση της λογοτεχνίας στην ολλανδική/φλαμανδική γλώσσα. Επιδοτησεισ Στο πλαίσιο αυτό επιδοτεί ξένους εκδότες για τη μετάφραση Ολλανδικών λογοτεχνικών έργων, (καθώς και παιδικής λογοτεχνίας). Προϋποθέσεις Οι ξένοι εκδότες επιδοτούνται για το κόστος της μετάφρασης. Η αίτηση προϋποθέτει την κατοχύρωση των δικαιωμάτων της μετάφρασης και πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής:

 • αντίγραφο συμβολαίου μεταξύ του ξένου εκδότη και του κατόχου των Ολλανδικών δικαιωμάτων
 • αντίγραφο συμβολαίου μεταξύ του ξένου εκδότη και του μεταφραστή

Οι εκδότες πρέπει να συμπληρώσουν τις ειδικές φόρμες που διατίθενται από το Ίδρυμα. Για την χορήγηση των επιδοτήσεων παίζουν ρόλο: η λογοτεχνική ποιότητα της μετάφρασης, το καθεστώς του εκδότη και η ποιότητα του μεταφραστή. Αν ο μεταφραστής είναι άγνωστος, το Ίδρυμα απαιτεί να υποβάλλει ένα μεταφραστικό δείγμα που αξιολογείται από εξωτερικό σύμβουλο. Το μέγιστο ποσό της επιδότησης φτάνει το 70% του συνολικού κόστους της μετάφρασης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Ίδρυμα μπορεί να συμβάλλει στο κόστος της έκδοσης του βιβλίου.

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

INSTITUTO PORTUGUΚS DO LIVRO E DAS BIBLIOTECAS (IPLB)
Rua Ocidental Ao Campo Grande 83
P-1700 Lisboa
Portugal
Tel: +351 1 798 20 80 / 798 21 43 Fax: +351 1 798 21 41
Email: acastro@iplb.pt, amendonca@iplb.pt

Το Ινστιτούτο επιδοτεί την μετάφραση έργων πορτογάλων συγγραφέων προς άλλες γλώσσες. Προϋποθέσεις Το πρόγραμμα της επιδότησης είναι ετήσιο και καλύπτει αποκλειστικά το κόστος της μετάφρασης. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι εκδότες της μετάφρασης και δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό των αιτήσεων που υποβάλλει ο κάθε εκδότης. Οι αιτήσεις πρέπει να αφορούν έργα που θα εκδοθούν μέσα σε δύο χρόνια (2001). Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής δικαιολογητικά:

 • αντίγραφο συμβολαίου παραχώρησης δικαιωμάτων για το έργο
 • αντίγραφο συμβολαίου μεταξύ εκδότη και μεταφραστή (πρέπει να αναφέρεται το κόστος της μετάφρασης, ημερομηνία και υπογραφή)
 • δήλωση του εκδότη όπου συμφωνεί να ειδοποιήσει τον μεταφραστή εφόσον εγκριθεί η επιδότηση

Πρέπει επίσης, στο βιβλίο που θα εκδοθεί να αναφέρεται ότι το έργο ολοκληρώθηκε με την υποστήριξη του IPLB, και να είναι εμφανής ο λογότυπος του Ινστιτούτου και του Υπουργείου Πολιτισμού. Τέλος, πρέπει να κατατεθούν 5 αντίτυπα του έργου. Προθεσμίες Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 31 Μαρτίου κάθε έτους.

 

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ

FINNISH LITERATURE INFORMATION CENTRE
Maiankatu 7 A 2
00170 Helsinki
Finland
Tel: + 358 9 131 232 90 Fax: +358 9 656 380

Προθεσμίες Αιτησης 1η Απριλίου και 1η Νοεμβρίου Υποψηφιότητες Για λογοτεχνικά έργα (φανταστική ή μη λογοτεχνία στο χώρο των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών), ποίηση και θεατρικά έργα που έχουν δημοσιευθεί στην Φινλανδική, Σουηδική και Sαmi γλώσσες στην Φινλανδία και που θα μεταφραστούν σε κάποια ξένη γλώσσα. Προϋποθέσεις Την αίτηση πρέπει να την υποβάλλουν ξένοι εκδοτικοί οίκοι, ή φινλανδικός οίκος εκ μέρους του ξένου εκδότη ή λογοτεχνικά περιοδικά. Πρέπει να υποβληθούν οι πρωτότυπες, υπογεγραμμένες αιτήσεις και να συνοδεύονται από:

 • το συμβόλαιο της έκδοσης
 • το συμφωνητικό μεταξύ του εκδότη και μεταφραστή
 • ημερομηνία υποβολής του χειρόγραφου
 • ημερομηνία έκδοσης
 • πρόγραμμα για συνέκδοση και εμπορική αξιοποίηση

Επιδοτησεις Όλο το κόστος για μετάφραση ποιητικού ή θεατρικού έργου, 50% επιδότηση για τα υπόλοιπα έργα. Την επιδότηση την αποδέχεται είτε ο μεταφραστής είτε ο εκδότης, αν έχει ήδη πληρώσει την μετάφραση. Δεν απαιτείται η επιστροφή χρημάτων. Προθεσμίες Η μετάφραση πρέπει να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες.

Το ίδιο κέντρο δίνει επίσης επιδότηση περίπου 30.000 FIM σε μεταφραστές που εργάζονται εκτός Φινλανδίας για την εκπόνηση σημαντικών έργων ή για περαιτέρω σπουδές. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει και λεπτομερή δήλωση για την συγκεκριμένη χρήση της επιδότησης.

Δίνεται προτεραιότητα σε έργα που προωθούν την λογοτεχνική και ακαδημαϊκή εικόνα της Φινλανδίας στο εξωτερικό.


THE FINNISH ASSOCIATION OF TRANSLATORS
AND INTERPRETERS (SKTL)

Museokatu 9 B 23
00100 Helsinki
Finland
Tel: +358 9 445 927 Fax: +358 9 445 937
Email: sktl@megabaud.fi

Ο οργανισμός αυτός ιδρύθηκε το 1955 με σκοπό να προάγει και να προασπίσει το επάγγελμα των μεταφραστών και διερμηνέων και να εξασφαλίσει την υψηλή ποιότητα των μεταφράσεων αλλά και της κατάρτισης των μεταφραστών, ενώ συγχρόνως ενθαρρύνει την διεθνή συνεργασία μεταφραστών. Βραβεια Κάθε χρόνο η Φινλανδική Ένωση Μεταφραστών και Διερμηνέων απονέμει 2 βραβεία για μεταφράσεις προς τα φινλανδικά: το βραβείο Mikael Agricola για λογοτεχνική μετάφραση και το βραβείο J.A. Hollo για εξαιρετικής ποιότητας μετάφρασης μη-φανταστικής λογοτεχνίας.

Επιχορηγήσεις Δύο φορές τον χρόνο η Ένωση χορηγεί επιδοτήσεις Kopiosto σε μέλη της. Επίσης επιδοτούνται δραστηριότητες που έχουν σχέση με την προώθηση της μετάφρασης και διερμηνείας.

Πρόγραμμα για την πολιτιστική, εκπαιδευτική και επιστημονική συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Φιλνανδίας και της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας
Πληροφορίες: Φινλανδική Πρεσβεία
Ερατοσθένους 1
116 35
Αθήνα
Tel: 75 14 966

Σύμφωνα με το Πολιτιστικό Σύμφωνο που υπεγράφη μεταξύ της Φινλανδικής και της Ελληνικής Κυβέρνησης το 1983, οι δύο χώρες έχουν δεσμευτεί για την προώθηση μεταφράσεων και εκδόσεων της αντίστοιχης λογοτεχνίας κάθε χώρας. Διαρκεια Για την περίοδο 1998-2001 ενισχύεται αυτή η δραστηριότητα με ανταλλαγή 2 ειδικών (μεταφραστών ή εκδοτών) για επίσκεψη διάρκειας 10 ημερών. Και οι δύο πλευρές δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα βραβεία και τις επιδοτήσεις μεταφράσεων που από Φινλανδικής πλευράς χορηγούνται από το Finnish Literature Information Centre, ενώ από Ελληνικής πλευράς προσφέρονται από το πρόγραμμα του ΥΠΠΟ: Χρηματική Ενίσχυση για Μεταφραστές Σύγχρονων Έργων Ελληνικής Λογοτεχνίας.

IV. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ MΕΤΑΦΡΑΣΤΕΣ

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ
Institute for Language and Speech Processing
Αρτέμιδος και Επιδαύρου
15125
Μαρούσι
Tel: (301) 68 00 959 Fax: (301) 68 56 620
http://www.ilsp.gr

ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Ηλεκτρονικός διορθωτής ορθογραφίας και σύνταξης για επεξεργαστή κειμένου

Ο ορθογραφικός διορθωτής εντοπίζει και εξετάζει τις λέξεις μία προς μία και βασισμένος σε ένα μορφολογικό λεξικό είναι σε θέση να καταλάβει, αν η εξεταζόμενη λέξη είναι γραμμένη λανθασμένα. Προτείνει εναλλακτικές διορθώσεις και ο χρήστης επιλέγει την σωστή, ανά περίπτωση. Ο συντακτικός διορθωτής εκτελεί συντακτική ανάλυση του κειμένου για μεγαλύτερη ακρίβεια στις διορθώσεις. Ουσιαστικά, η συντακτική ανάλυση περιορίζεται στην εξέταση του εγγύτερου γλωσσικού περιβάλλοντος της λέξης. Δίνεται επίσης η δυνατότητα ο χρήστης να κατασκευάσει λεξικά με λέξεις που επιθυμεί να παραβλέπονται ή να αντικαθίστανται από μια άλλη συγκεκριμένη λέξη. Σύντομα θα κυκλοφορήσει και έκδοση του Συντακτικού Διορθωτή που θα λειτουργεί σε περιβάλλον Word 97.

TERM - O - NIZER

Εργαλείο Αναγνώρισης Όρων

Η αυτόματη αναγνώριση όρων είναι μια πολύτιμη βοήθεια στον γρήγορο εντοπισμό του περιεχομένου ενός κειμένου ή εγγράφου, ιδιαίτερα μάλιστα κατά τη διαδικασία της μετάφρασης. Το Term-o-nizer είναι ένα εργαλείο αυτόματης αναγνώρισης όρων σε ένα κείμενο. Οι όροι που ανακτώνται μπορεί να είναι είτε μονολεκτικοί είτε όχι.

Επιπλέον, το εργαλείο αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τις ακόλουθες εφαρμογές:

 • δημιουργία και συντήρηση ειδικευμένων λεξικών
 • εφαρμογές ανθρώπινης ή μηχανικής μετάφρασης
 • δημιουργία ευρετηρίων σε βιβλία και ψηφιακές βιβλιοθήκες
 • σύνδεση υπέρ-κειμένων
 • κατηγοριοποίηση κειμένων
 • ανάκτηση και εξαγωγή πληροφοριών από κείμενα
 • δημιουργία περιλήψεων κειμένων
 • ευθυγράμμιση κειμένων

TR·AID

Μεταφραστική Μνήμη

Μετά από χρόνια έρευνας και πειραματισμών, το ΙΕΛ παρουσιάζει μια ολοκληρωμένη εφαρμογή μεταφραστικής μνήμης, το Tr·AID, πλήρως ενσωματωμένη στο Word for Windows 95.

Η μεταφραστική μνήμη είναι μια εφαρμογή που ενισχύει το έργο του μεταφραστή χρησιμοποιώντας ήδη μεταφρασμένο υλικό. To Tr·AID συγκρίνει τις νέες προς μετάφραση προτάσεις με άλλες ήδη μεταφρασμένες, με στόχο να εντοπίσει παρόμοιες ή όμοιές τους και να τις προτείνει στον μεταφραστή. Πρόκειται για την πρώτη μεταφραστική μνήμη που έχει αναπτυχθεί από ελληνικό οργανισμό. Κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά ως ολοκληρωμένη εφαρμογή και λειτουργεί σε ένα συνηθισμένο PC.

Τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει ένα εργαλείο μεταφραστικής μνήμης στον μεταφραστή είναι:

 • αύξηση της παραγωγικότητας
 • βελτίωση της ποιότητας της μετάφρασης (συνέπεια, ομοιομορφία)
 • επαναχρησιμοποίηση υπαρχουσών μεταφράσεων

ALIGN - IT

Ένα εργαλείο στοίχισης κειμένων

Δίγλωσσα ή πολύγλωσσα κείμενα κατάλληλα παραλληλοποιημένα αποτελούν μια πολύτιμη πηγή πληροφοριών, όχι μόνο για ερευνητές της μετάφρασης, λεξικογραφίας και της ορολογίας, αλλά και για μια πληθώρα εφαρμογών, όπως οι μεταφραστικές μνήμες, τα δίγλωσσα λεξικά, κ.λπ. Το εργαλείο αυτό προσδιορίζει αυτόματα αντιστοιχίες κειμενικών μονάδων (παράγραφος, πρόταση, κ.λπ.) και επιτρέπει στον μεταφραστή να βλέπει ένα κείμενο και τη μετάφρασή του δίπλα δίπλα, με σαφείς διασυνδέσεις ανάμεσα στα στοιχεία των κειμένων. Μπορεί επίσης να διευκολύνει την αυτόματη ανάλυση των μεταφράσεων σε βαθύτερο επίπεδο, για παράδειγμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εντοπίσει πιθανές παραλείψεις σε μια μετάφραση ή να επισημάνει συνήθη μεταφραστικά λάθη, όπως οι ορολογικές ασυνέπειες.


AUTOLEXIS

Χτίζοντας δίγλωσσα λεξικά από δίγλωσσα μεταφρασμένα κείμενα

Το Autolexis είναι ένα εργαλείο για την αυτόματη κατασκευή ενός δίγλωσσου μεταφραστικού λεξικού από παράλληλα, δηλαδή μεταφρασμένα, κείμενα που έχουν ήδη στοιχιστεί σε επίπεδο πρότασης και έχουν υποστεί επιφανειακή γλωσσολογική επεξεργασία. Το Autolexis έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή Αγγλο-Ελληνικών λεξικών συστημάτων λογισμικού. Προσφέρεται τώρα ως υπηρεσία στους ενδιαφερόμενους από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου.

 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Computer Technology Institute (CTI)
Τ.Θ. 1122
26 110
Πάτρα
Tel: +30 61 960385 Fax: +30 61 997783
Email: ru2@cti.gr
http://www.cti.gr

 

INTRALEX-IV

Ανάπτυξη Ελληνικού Ορθογραφικού Διορθωτή

Ο ορθογραφικός διορθωτής έχει σχεδιαστεί στο πλαίσιο συγκεκριμένου ερευνητικού προγράμματος ειδικά για τα ελληνικά, χρησιμοποιώντας τις πιο εξελιγμένες τεχνικές που έχουν εφαρμοστεί για διορθωτές άλλων γλωσσών. Μπορεί δε να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές όπως βάσεις δεδομένων, υπερκείμενα, συστήματα μηχανικής μετάφρασης, τηλεσυνδιασκέψεις. Το λεξικό του συστήματος περιλαμβάνει περίπου 90.000 καταχωρήσεις.


LEIMONARIO

Θησαυρός Ελληνικών Λογοτεχνικών Μεταφράσεων
του 19ου και 20ου αιώνα

Στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος συγκεντρώνεται συλλογή όλων των μεταφράσεων στα ελληνικά, λογοτεχνικών κειμένων όλων των γλωσσών που δημοσιεύθηκαν το 19ο και 20ο αιώνα. Συγκεκριμένα, αναπτύσσεται βάση δεδομένων με πληροφορίες για τα λογοτεχνικά κείμενα που θα λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για τις μεταφράσεις. Επιλέγονται επίσης δείγματα μεταφράσεων με κριτήριο την ποιότητά τους, τον συγγραφέα, κ.λπ. Οι μεταφράσεις αυτές μετατρέπονται σε ψηφιακή (δυαδική) μορφή με σαρωτή και επεξεργάζονται με οπτικό αναγνώστη ώστε να διατίθενται ως αρχεία κειμένων.

Ο απώτερος στόχος της προσπάθειας αυτής είναι η μελέτη των επιρροών της ξένης λογοτεχνίας στην ελληνική. Το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερο χρήσιμο στην επιστήμη της μετάφρασης, ιδιαίτερα της λογοτεχνικής.

 

THESAUROS

Θησαυρός συνώνυμων, αντώνυμων και σχετικών λέξεων και φράσεων της ελληνικής γλώσσας.

Ο Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί σε MS Word 7 (Windows95) και υποστηρίζει συγγραφείς και μεταφραστές στη σύνταξη κειμένων με πλούσιο λεξιλόγιο και εκφράσεις. Το λεξικό του Θησαυρού περιέχει επιλεγμένες καταχωρήσεις, συνδεδεμένες με τα συνώνυμα και αντώνυμα τους, και με σχετικές λέξεις και φράσεις. Για την κατασκευή του λεξικού του Θησαυρού χρησιμοποιήθηκε επιλεγμένη λεξικογραφική βιβλιογραφία.

 


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ

(πολύγλωσσα ή δίγλωσσα) που κυκλοφορούν στην αγορά

 • Magenta PolyLexiko 2.0, Ελληνικά Αγγλικά για Windows 311, και Windows95, Μέγεθος 10.107 Kb., 370.000 λέξεις, 90.000 συνώνυμα.
 • Magenta PolyLexiko 2.0, Ελληνικά Γαλλικά για Windows 311, και Windows95, 300.000 λέξεις, 90.000 συνώνυμα. Για περισσότερες πληροφορίες στην διεύθυνση:
 • http://www.mneme.com/gr/englex.htm
 • Singular Gword, Ελληνικά Αγγλικά, για Windows, Μέγεθος 4.302 Kb.
 • Odyssey Ελληνικά Αγγλικά, 1.000.000 λέξεις, τεχνική ορολογία, ομιλούμενο.
 • Odyssey Ελληνικά Γαλλικά, 1.000.000 λέξεις, τεχνική ορολογία, ομιλούμενο.

Στην ενότητα VII "Χρήσιμες Ηλεκτρονικές Διευθύνσεις" θα βρείτε παραπομπές σε ιστοσελίδες που περιλαμβάνουν πολλά ειδικευμένα λεξικά και γλωσσάρια για τα ελληνικά, δίγλωσσα, πολύγλωσσα ή μονόγλωσσα.

V. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

DAVID CONNOLLY

Στην Ελλάδα, η μεταφρασεολογία βρίσκεται ακόμα στο ξεκίνημά της, μολονότι σε άλλες χώρες της Ευρώπης γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια και καθιερώθηκε πλέον ως αυτόνομος επιστημονικός κλάδος. Επομένως, υπάρχει ελάχιστη ελληνική βιβλιογραφία για την επιστήμη αυτή. Εκτός από τα λίγα αυτοτελή βιβλία, γόνιμη πηγή αποτελούν κυρίως τα πρακτικά συνεδρίων με θέμα τη μετάφραση, καθώς και τα κατά καιρούς αφιερώματα σε λογοτεχνικά περιοδικά.

Οι πρώτες θεωρητικές αντιλήψεις για τη μετάφραση διατυπωμένες από έλληνα εμφανίζονται στον πρόλογο μιας μετάφρασης του Περί παίδων αγωγής του Πλουτάρχου από τον Νικόλαο Σοφιανό (1544), αν και η πρώτη ολοκληρωμένη πραγματεία είναι του Δημήτριου Καταρτζή στον πρόλογο της μετάφρασης του έργου του Real de Cuban, La science du gouvernement (1784), χρονολογία που, κατά τον Κουτσιβίτη, «μπορεί να θεωρηθεί το γενέθλιο έτος της μεταφρασεολογίας στη νεότερη Ελλάδα». Πράγματι, ο προβληματισμός γύρω από το μεταφραστικό εγχείρημα διατυπώνεται -τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα- κυρίως στους προλόγους μεταφρασμένων κειμένων. Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη η διαγλωσσική μετάφραση είναι αυτή που κυρίως απασχόλησε τους μεταφρασεολόγους, στην Ελλάδα, για τους ίδιους λόγους που προαναφέραμε, ήταν η ενδογλωσσική μετάφραση (ή «μεταγραφή», κατά τον Σεφέρη). Αυτός ο ιδιαίτερος προβληματισμός καθρεφτίζεται και στα προτεινόμενα βιβλία.

Στην Ελλάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, ο προβληματισμός αφορά κυρίως τη λογοτεχνική μετάφραση, μολονότι, τα τελευταία τριάντα χρόνια, το κέντρο του ενδιαφέροντος έχει κάπως μετατεθεί και σε άλλους τομείς της μετάφρασης. Υφίσταται πλέον σαφής διάκριση μεταξύ λογοτεχνικής και τεχνικής μετάφρασης, η οποία αντικαθρεφτίζεται και στα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε άλλες χώρες. Στις προτάσεις που ακολουθούν έχω προσπαθήσει να κρατήσω κάποια ισορροπία μεταξύ λογοτεχνικής μετάφρασης και μη.

 

Ι. Θ. ΚΑΚΡΙΔΗΣ

Το μεταφραστικό πρόβλημα
"Η βιβλιοθήκη του φιλολόγου"
Αθήνα 1961 (α΄ έκδοση, 1948), σελ. 191.

Το βιβλίο αυτό εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1936. Στη «Βιβλιοθήκη του Φιλολόγου» εκδόθηκε, αναθεωρημένο και συμπληρωμένο, το 1948. Από τα δύο μέρη, το πρώτο εξετάζει το μεταφραστικό πρόβλημα συστηματικά, ενώ το δεύτερο παρουσιάζει τις μεταφραστικές δυσκολίες, όπως προκύπτουν κατά τη μετάφραση ενός βιβλίου από τα Υπομνήματα του Γαλατικού Πολέμου του Καίσαρα. Η μετάφραση αυτή συνοδεύεται από σχόλια, όπου η προσοχή βρίσκεται συγκεντρωμένη πιο πολύ στο πρόβλημα παρά στη λύση του, και τα οποία απαιτούν, βέβαια, γνώση της λατινικής γλώσσας.

Όπως επισημαίνει ο συγγραφέας, το βιβλίο είναι γραμμένο κυρίως για τον φοιτητή και τον γυμνασιακό φιλόλογο. Σκοπός της μελέτης δεν είναι να δώσει στερεότυπους κανόνες για το πώς επιτυγχάνεται η καλή μετάφραση, αλλά να δείξει την αξία της μεταφραστικής διαδικασίας ως μορφωτικής δύναμης στο σχολείο και να τονίσει τα θετικά αποτελέσματά της στον ίδιο τον μεταφραστή. Το όλο ζήτημα συνδέεται με το πρόβλημα της παιδείας στην Ελλάδα γενικότερα, καθώς και με το πρόβλημα της γλώσσας. Ο συγγραφέας επισημαίνει ως καίριο μεταφραστικό πρόβλημα την απόδοση ενός σύνθετου λόγου με τα εκφραστικά μέσα ενός λόγου αναλυτικού, και συγκεκριμένα τη μετάφραση από τα λατινικά και τα αρχαία ελληνικά στη νέα ελληνική. Η συζήτηση αφορά κυρίως την ενδογλωσσική μετάφραση, τα προβλήματα που προκύπτουν, και τις στρατηγικές για την αντιμετώπισή τους.

Ο Κακριδής δηλώνει στις πρώτες σελίδες ότι το μεταφραστικό πρόβλημα δεν είχε αντιμετωπιστεί ως τότε στην Ελλάδα θεωρητικά. Η σημασία του βιβλίου έγκειται ακριβώς στο ότι αποτελεί την πρώτη συστηματική μελέτη για το μεταφραστικό εγχείρημα στην Ελλάδα.

 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΟΪΛΕ (επιμέλεια)

Πρωτότυπο και μετάφραση
Πρακτικά Συνεδρίου: Αθήνα, 11-15 Δεκεμβρίου 1978
Σπουδαστήριο Κλασσικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών
Αθήνα 1980, σελ. 456.

Ο τόμος περιλαμβάνει τις εισηγήσεις στο ειδικό θέμα του συνεδρίου, τις συζητήσεις που ακολούθησαν, καθώς και συνοπτική βιβλιογραφία. Ο προβληματισμός, όπως και στο βιβλίο του Κακριδή, ξεκινάει κι εδώ από τη μετάφραση κλασικών κειμένων στα νέα ελληνικά. Το θέμα διευρύνθηκε όμως, ώστε να συμπεριλάβει και άλλα πεδία σχετικά με τη μετάφραση.

Ο ενδιαφερόμενος, εκτός από ειδικές εισηγήσεις για τη μετάφραση έργων της αρχαίας γραμματείας (από τους Ι.Θ. Κακριδή, Γ. Γιατρομανωλάκη, Γ. Σηφάκη και Μ. Μερακλή), θα βρει εδώ εισηγήσεις για τη θεωρητική προσέγγιση του θέματος (από τους Α.Δ. Σκιαδά και Γ. Μπαμπινιώτη), εισηγήσεις που αφορούν τη μετάφραση βιβλικών κειμένων και εκκλησιαστικών ύμνων (από τους Paul Ellingworth, Σ. Αγουρίδη και Π. Σινόπουλο), εισηγήσεις σχετικά με τη μετάφραση ξενόγλωσσων λογοτεχνικών και φιλοσοφικών έργων (από τους Ν. Βαγενά, Σ. Ράμφο και Θ. Βέικο), καθώς και εισηγήσεις για ειδικά προβλήματα του μεταφραστικού εγχειρήματος, όπως είναι η απόδοση τεχνικών όρων και η διδασκαλία κλασικών κειμένων σε μετάφραση (από τους Θ. Τάσιο και Ι. Μαρκαντώνη).

Εκτός από τις εισηγήσεις, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι συζητήσεις και παρεμβάσεις, καθώς δίνουν αφορμή για ανάπτυξη των ειδικών θεμάτων. Ο τόμος περιέχει, επίσης, σχετική βιβλιογραφία (αν και κατά πολύ ξεπερασμένη σήμερα), καθώς και ειδική βιβλιογραφία για τα προβλήματα διδακτικής των Αρχαίων από μετάφραση.

Ο Α.Δ. Σκιαδάς στον πρόλογό του εκφράζει την ελπίδα ότι τα δημοσιευμένα πρακτικά θα αποτελέσουν θετική αφετηρία προβληματισμού ως προς το μέγα θέμα της μετάφρασης. Είκοσι χρόνια αργότερα, ο τόμος συνεχίζει να είναι ακριβώς αυτό, παρά τις ραγδαίες εξελίξεις που σημειώνονται σε άλλες χώρες στο χώρο της μεταφρασεολογίας.

 

ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΣΙΒΙΤΗΣ

Θεωρία της μετάφρασης
Ελληνικές Πανεπιστημιακές Εκδόσεις
Αθήνα 1994, σελ. 318.

Η ευχή του Ι.Θ. Κακριδή στο βιβλίο του Το μεταφραστικό πρόβλημα ότι «την εξέταση της ιστορίας της μεταφραστικής πράξης στην Ελλάδα θα την πάρει απάνω του κάποιος νεότερος» πραγματοποιείται, κατά κάποιον τρόπο, από τον Κουτσιβίτη με την εργασία του αυτή. Το βιβλίο αποτελείται από τέσσερα μέρη, που καλύπτουν τόσο τη θεωρία όσο και την πράξη της μετάφρασης, με τρόπο συστηματικό και κατανοητό.

Το πρώτο μέρος εξετάζει μερικές από τις βασικές έννοιες της μεταφρασεολογίας, καθώς και τις κυριότερες διεθνείς απόψεις. Το δεύτερο μέρος (και ίσως το πιο ενδιαφέρον από ελληνικής σκοπιάς) αναφέρεται στην ιστορία της μεταφραστικής θεωρίας και πράξης στην Ελλάδα. Ξεκινώντας από τον Σοφιανό, παραθέτει και αξιολογεί τις απόψεις των Βούλγαρη, Καταρτζή, Κοραή, Ρήγα, Κάλβου, Βάμβα, Οικονόμου, της Αθηναϊκής και της Επτανησιακής Σχολής, καθώς και των Καβάφη, Παλαμά, Τριανταφυλλίδη. Συνεχίζοντας, ο συγγραφέας εξετάζει σύγχρονες απόψεις που αποδεικνύουν, όπως σημειώνει, ότι μπορούμε να μιλάμε πλέον για συγκρότηση και στην Ελλάδα αυτοτελούς κλάδου, και κλείνει το δεύτερο μέρος με τις σκέψεις του για μια ελληνική θεωρία της μετάφρασης. Στο τρίτο μέρος, ο Κουτσιβίτης, με την ιδιότητά του ως στελέχους της Μεταφραστικής Υπηρεσίας της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, εξετάζει ειδικά μεταφραστικά θέματα, όπως τη μετάφραση νομικών κειμένων, τη μετάφραση στα ελληνικά της Συνθήκης Ένταξης στην ΕΟΚ, τη μεταγραφή του Αστικού Κώδικα στη δημοτική. Τέλος, το τέταρτο μέρος αναφέρεται στη θεωρία της διερμηνείας.

Κάθε κεφάλαιο συνοδεύεται από βιβλιογραφία, με τις κυριότερες αγγλικές, γαλλικές και γερμανικές μελέτες, αλλά και με έμφαση στα ελληνόγλωσσα βοηθήματα.

 

ΝΑΣΟΣ ΒΑΓΕΝΑΣ

Ποίηση και μετάφραση
Στιγμή
Αθήνα 1989, σελ. 135.

Τα οκτώ κείμενα που περιλαμβάνει το βιβλίο χωρίζονται σε δύο ενότητες: «Ποίηση και μετάφραση» και «Ποιητές και μεταφραστές». Στην πρώτη ενότητα, ο συγγραφέας καταπιάνεται με βασικά ζητήματα μετάφρασης της ποίησης και καταλήγει στη διατύπωση οκτώ προσωπικών του θέσεων για τη μετάφραση. Στη δεύτερη ενότητα, παραθέτει κριτικά κείμενα για συγκεκριμένες μεταφράσεις: του Έλιοτ από τον Σεφέρη, των Ψαλμών του Δαβίδ από τον Κάλβο, της Οδύσσειας του Καζαντζάκη από τον Κίμωνα Φράιερ. Η έλλειψη σημειώσεων ή βιβλιογραφίας προσδίδει μια κάπως ανεκδοτολογική χροιά στα λεγόμενα του συγγραφέα, αν και η παράλειψη αυτή εξηγείται εν μέρει από το ότι τα μισά κείμενα πρωτοδημοσιεύτηκαν στον ημερήσιο τύπο.

Όπως σημειώνει ο Βαγενάς στο πρόλογό του, τα κείμενα, που όλα σχεδόν γράφτηκαν την περίοδο 1973-84, συνθέτουν «μια θεωρία για τη μετάφραση της ποίησης, η οποία δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει καμιά πρωτοτυπία». Θεωρεί, δηλαδή, τις ιδέες αυτονόητες και αποδίδει την εμμονή του σε ορισμένες απ' αυτές στη «δυσφορία που μπορεί να νιώθει κανείς από την πτώση της ποιότητας της ποιητικής μετάφρασης στη χώρα μας τα τελευταία εξήντα χρόνια». Αυτή η πτώση, όπως φαίνεται σε όλα τα κείμενα, αποδίδεται στην επικράτηση του ελεύθερου στίχου που, κατά τον Βαγενά, οδήγησε τους νεότερους μεταφραστές να φροντίζουν περισσότερο για τη πιστότητα στο γράμμα παρά στο πνεύμα, ως αποτέλεσμα της ψευδαίσθησης ότι τα ποιήματα σε ελεύθερο στίχο μεταφράζονται πιο εύκολα απ' ό,τι τα έμμετρα.

Πρώτο αυτοτελές βιβλίο στην Ελλάδα για τη μετάφραση της ποίησης και βασική αναγνωστέα ύλη για το θέμα.

 

DAVID CONNOLLY

Μετα-Ποίηση
6 (+1) Μελέτες για τη μετάφραση της ποίησης

Ύψιλον
Αθήνα 1997, σελ. 167.

Επτά μελέτες που αντιπροσωπεύουν την ουσία των θεωρητικών αναζητήσεων του συγγραφέα στο χώρο της λογοτεχνικής μετάφρασης, και κυρίως στον επιστημονικά νεφελώδη χώρο της μετάφρασης της ποίησης. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η έρευνα είχε ως αφετηρία τα πρακτικά προβλήματα και τα ζητήματα που προέκυπταν κατά τη διαδικασία μετάφρασης ελλήνων ποιητών στα αγγλικά. Οι μελέτες είναι όλες αυτοτελείς και μπορούν να διαβαστούν ξεχωριστά. Ακολουθούν όμως μια ευνόητη σειρά, ώστε ο αναγνώστης να έχει αρκετά πλήρη εικόνα για τα προβλήματα που συνδέονται με τη μετάφραση της ποίησης.

Τα θέματα που καλύπτονται είναι: οι θεωρητικές αμφισβητήσεις του εγχειρήματος της μετάφρασης της ποίησης και οι διάφορες εμπειρικές και θεωρητικές προσεγγίσεις· οι παράμετροι του εγχειρήματος και τα προβλήματα που προκύπτουν στο σημασιολογικό, υφολογικό και πραγματολογικό επίπεδο· τα συγκεκριμένα γλωσσικά και πολιτισμικά προβλήματα που προκύπτουν κατά τη μετάφραση από τα ελληνικά· οι στρατηγικές που έχει στη διάθεσή του ο μεταφραστής για την επίλυση προβλημάτων και οι διαφορετικές προσεγγίσεις που κατά κανόνα υιοθετούνται· το δύσκολο πρόβλημα της καθιέρωσης κριτηρίων για την αξιολόγηση των λογοτεχνικών μεταφράσεων, καθώς και η εξέταση διαφόρων τύπων μετάφρασης (λ.χ., η απομίμηση και η διασκευή)· και τέλος, το πολύ σημαντικό, αλλά συχνά παραμελημένο, θέμα του ρόλου του μεταφραστή στο όλο ζήτημα της μετάφρασης της ποίησης.

Οι μελέτες αυτές, που δεν φιλοδοξούν παρά να δώσουν το έναυσμα για μια περισσότερο επιστημονική συζήτηση περί μετάφρασης, συνοδεύονται από αρκετά εκτεταμένη ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία.

 

ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΑ

Μετάφραση και ερμηνευτική
"Επτά συγκριτολογικές δοκιμές"
Έψιλον
Αθήνα 1997, σελ. 475.

Επτά μελέτες που πρωτοδημοσιεύτηκαν χωριστά. Εδώ παρουσιάζονται ανασυντεθειμένες και αναθεωρημένες, ώστε να αποτελέσουν ολοκληρωμένη μελέτη με άξονα την αντίληψη της λογοτεχνικής μετάφρασης ως επιστημονικού και διδακτικού αντικειμένου.

Ο τόμος χωρίζεται σε δύο ενότητες, στις οποίες οι τρεις πρώτες μελέτες αναφέρονται στον πεζό και οι τέσσερις επόμενες στον ποιητικό λόγο. Κάθε ενότητα αρχίζει προτείνοντας μια θεωρητική σπουδή. Έτσι, η πρώτη μελέτη («Η λογοτεχνική μετάφραση ως επιστήμη και τέχνη») αναφέρεται γενικότερα στο επιστημολογικό ζήτημα και τη συγκριτολογική προοπτική της λογοτεχνικής μετάφρασης, ενώ η τέταρτη («Ποιητική μετάφραση ή η τέχνη των ορίων») εστιάζει στα μεταφραστικά φαινόμενα του ποιητικού λόγου. Κάθε ενότητα περιλαμβάνει και συγκριτολογικές δοκιμές (για μεταφράσεις από τα γαλλικά των Θεοτόκη, Καβάφη και Παλαμά), που κατά κάποιον τρόπο εικονογραφούν τη θεωρητική αντίληψη της πρώτης μελέτης, ενώ η τελευταία μελέτη κάθε ενότητας παρουσιάζει πρωτότυπα δείγματα μεταφραστικής εργασίας. Για λόγους πρακτικούς, σημειώνει η Τσούτσουρα, τα παραδείγματα περιορίζονται στη γαλλική και την ελληνική γλώσσα (με κατεύθυνση προς την ελληνική).

Σκοπός του τόμου, σύμφωνα με τη συγγραφέα, είναι να επιτελέσει την ιδρυτική του αποστολή ως προς την επιστημονική καθιέρωση της λογοτεχνικής μετάφρασης για τα ελληνικά γράμματα, να προσφέρει πανόραμα μεθοδολογικών προσεγγίσεων της λογοτεχνικής μετάφρασης, να υποδείξει κριτήρια για την αξιολόγηση των μεταφράσεων και, κατά συνέπεια, για την επίτευξη ικανοποιητικής μεταφραστικής παραγωγής. Ως εκ τούτου, το έργο απευθύνεται (πρωτίστως) σε μεταφραστές και μεταφρασεολόγους, αλλά και σε φιλόλογους, γλωσσολόγους και στον μέσο αναγνώστη.

 

ΟΝΤΕΤ ΒΑΡΩΝ-ΒΑΣΑΡ (επιμέλεια)

Μετάφραση '95
ένα περιοδικό για τη μετάφραση
Τεύχος 1, Σεπτέμβριος 1995, σελ. 149
Τεύχος 2, Σεπτέμβριος 1996, σελ. 183
Τεύχος 3, Σεπτέμβριος 1997, σελ. 191

Το ετήσιο περιοδικό Μετάφραση είναι το πρώτο ελληνικό περιοδικό αφιερωμένο αποκλειστικά στη μετάφραση. Ξεκίνησε με πρωτοβουλία αποφοίτων του Κέντρου Λογοτεχνικής Μετάφρασης του Γαλλικού Ινστιτούτου και με τη συνδρομή και στήριξη του Κέντρου αυτού. Τώρα εκδίδεται εξ ολοκλήρου από την Οντέτ Βαρών-Βασάρ, με δική της επιμέλεια. Δεν αρκείται στη δημοσίευση μεταφρασμένων κειμένων, αλλά καλλιεργεί τον θεωρητικό προβληματισμό για τη μετάφραση, που στην Ελλάδα (όπως σημειώνεται από τη συντακτική επιτροπή στο πρώτο τεύχος) «βρίσκεται μάλλον στα σπάργανα».

Ενώ το περιοδικό ξεκίνησε, όπως είναι ευνόητο, με σαφή κατεύθυνση τη μετάφραση από τα γαλλικά στα ελληνικά, έχει προχωρήσει (με κάθε νέο τεύχος) σε άλλες γλώσσες, παρουσιάζοντας μεταφράσεις από τα πορτογαλικά, τα ισπανικά, τα γερμανικά, τα ιταλικά. Αποτελεί πεδίο ανταλλαγών, πειραματισμών και στοχασμού για μεταφραστές και μεταφρασεολόγους και, στα τρία χρόνια της κυκλοφορίας του, έχει κατορθώσει να ανεβάσει σημαντικά το επίπεδο του διαλόγου γύρω από τη θεωρία και την πράξη της λογοτεχνικής μετάφρασης στην Ελλάδα.

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
(Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα)

Ελληνική γλώσσα και μετάφραση στη διευρυμένη Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
Συνέδριο, Ζάππειο Μέγαρο, 24-25 Νοεμβρίου 1994
«Μεταφραστικό Παράρτημα», Αθήνα 1995, σελ. 228

Σκοπός του Συνεδρίου αυτού ήταν η παρουσίαση και η ανταλλαγή απόψεων για θέματα γλώσσας και μετάφρασης μεταξύ ειδικευμένων ατόμων και φορέων, στο πλαίσιο της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι εισηγήσεις, στο μεγαλύτερο μέρος τους, αφορούν τον επαγγελματία μεταφραστή και παρέχουν πληροφορίες επαγγελματικής υφής και εφαρμογής.

 

ΤΡΙΣΕΥΓΕΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, ΤΖΕΝΗ ΓΑΒΑΛΑΚΗ (επιμέλεια)

Μεταφραστική πρακτική και σύγχρονη πραγματικότητα
Πρακτικά Διημερίδας, 29-30 Ιανουαρίου 1996
Πανελλήνια Ένωση Μεταφραστών & Μεταφραστών-Διερμηνέων
του Δημοσίου Τομέα,
Πανελλήνιος Σύλλογος Επαγγελματιών Μεταφραστών
Αθήνα 1996, σελ. 223

Η διημερίδα οργανώθηκε από επαγγελματίες μεταφραστές για επαγγελματίες μεταφραστές. Οι εισηγήσεις έχουν, επομένως, σαφή επαγγελματικό προσανατολισμό, αν και ο προβληματισμός τους παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον. Σκοπός της διημερίδας, σύμφωνα με τη δήλωση των οργανωτών, ήταν η ενημέρωση των μεταφραστών για τις εν γένει δυνατότητες που παρέχουν σήμερα οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, για την αυτόματη μετάφραση, για τη διασύνδεση με διεθνή δίκτυα υπολογιστών και τις εφαρμογές τους, για ό,τι έχει γίνει τα τελευταία χρόνια στην ελληνική γλώσσα, στον τομέα της λεξικογραφίας και της ορολογίας, και για τη μετάφραση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Καραμαούνα 1
Πλατεία Σκρα
351 31 Καλαμαριά
Θεσσαλονίκη
Tel: 031 459 101, 459 103-5 Fax: 031 459 107

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας προτείνει βιβλιογραφία για:

 • Μετάφραση (Θεωρία της Μετάφρασης, Μεταφρασεολογία, κ.λπ.)
 • Γλωσσικούς Οδηγούς

Παρακάτω θα βρείτε μια επιλογή από την προτεινόμενη βιβλιογραφία.

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ

 1. Baker, Mona. In Other Words: A Coursebook on Translation. Routledge, 1997.
 2. Barnstone, Willis. Poetics of Translation: History, Theory and Practice. Yale University Press, 1995.
 3. Bell, Roger. Translation & Translating. Longman Group Ltd., 1991. (Applied Linguistics & Language Ser.).
 4. Biguenet, John & Schulte, Rainer (eds.). The Craft of Translation. Chicago: The University of Chicago Press, 1989.
 5. Collectif de l' Ecole de Traducteurs et d' Interprιtation. Bibliographie de Traducteurs/Translator's Bibliography. Presses de L' Universitι d' Ottawa, 1997. ISBN 2-7603-0120-6.
 6. Douziθmes Assises de la Traduction Littιraire. Arles: Actes Sud, 1995.
 7. Edmundson, H.P. Proceedings of the National Symposium on Machine Translation. Prentice Hall (International Series in Engineering).
 8. Gentzler, Edwin. Contemporary Translation Theories. Routledge, 1993. (Translation Studies).
 9. Grahs, Lillebil & Korlen, Gustav & Malmberg, Bertil (eds.). Theory & Practice of Translation. Verlag Peter Lang AG, 1978.
 10. Hφnig, H.G. & Kuίmaul, Strategie der άbersetzung. Tόbingen: Gunter Narr Verlag.
 11. Hornby-Snell. Translation Studies: An Integrated Approach.
 12. Larose, L. Theories Contemporaines de la Traduction. Quebec: P.U. Quebec.
 13. Lefevere, Ander. Translating Literature: Translational Practice, Literary Theory, Comparative Literature. Modern Language Association of America, 1992.
 14. ISBN 0-87352-394-6.

 15. Malone, Joseph L. The Science of Linguistics in the Art of Translation: Some Tools from Linguistics for the Analysis and Practice of Translation. State University of New York Press, 1988.
 16. ISBN 0-88706-654-2.

 17. Newmark, P. Paragraphs on Translation. Taylor & Francis, 1993. Multilingual Matters Ltd.
 18. Nida, Eugene A. Towards a Science of Translating. Brill, 1964.
 19. Owens, Rachel (ed.). The Translator's Handbook. Aslib, The Association for Information Management, 1996.
 20. Raffel, Burton. The Art of Translating Prose. Pennsylvania State University Press, 1994.
 21. ISBN 0-271-01080-0.

 22. Samelsson-Brown, Geoffrey. A Practical Guide for Translators. 2nd ed. Multilingual Matters Ltd., 1995 (Topics in Translation Ser. .2).
 23. ISBN 1-85359-303-6.

 24. Schulte, Rainer &Biguenet, John (eds.). Theories of Translation: An Anthology of Essays from Dryden to Derrida. University of Chicago Press, 1992.
 25. ISBN 0-226-04871-3.

 26. Snell-Hornby, Mary & Pochhacker, Franz & Kaindl, Klaus. Translation Studies: An Interdiscipline: Selected Papers from the Translation Studies Congress. Vienna, 9-12 September 1992, John Benjamins North America Inc., 1994. (Translation Library .2).
 27. ISBN 1-55619-478-1.

 28. Steiner, George. After Babel: Aspects of Language & Translation. Oxford: Oxford University Press, 1993.
 29. Κεντρωτής, Γιώργος. Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης. Δίαυλος, 1996.
 30. Ντάλτας, Περικλής. Δοκίμια Διδακτικής της Μετάφρασης. Επικαιρότητα.

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΟΔΗΓΟΙ

 1. Βαβαρέτος, Άλκης. Νεοελληνικά χωρίς λάθη. Αθήνα 1990.
 2. Κανελλόπουλος, Δημήτρης, Θ. Ελληνικός γλωσσικός οδηγός. Αλέα, 1996
 3. Καρζής, Θ. Τα σωστά ελληνικά. Φιλιππότης. 4η έκδοση.
 4. Κριαράς, Εμμανουήλ. Τα πεντάλεπτά μου και άλλα γλωσσικά. Θεσσαλονίκη: Μαλλιάρης, 1988. 2η έκδοση.
 5. Κυριακίδης, Β. Στην ορθογραφία: Έχεις πρόβλημα; - Σου είναι απαραίτητο. Εκδόσεις Σ. Νικολόπουλος.
 6. Λυπουρλής, Δημήτρης. Γλωσσικές παρατηρήσεις ΙΙ. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1994.
 7. Λυπουρλής, Δημήτρης. Γλωσσικές παρατηρήσεις. Από την καθαρεύουσα στη δημοτική. Θεσσαλονίκη: Παρατηρητής, 1990. (2 αντίτυπα + κασέτες)
 8. Μουμτζάκης, Α.Β. Η γλώσσα μας και τα προβλήματά της: Λεξιλόγιο - Γραμματική - Σύνταξη. Ραδιοφωνικές εκπομπές. Ηχώ της Δράμας.
 9. Μπουλογιώργος, Α. Γλωσσική αγωγή. Βιβλιοπωλείο Κηρήθρες, 1991.
 10. Ντουχάνη, Β. Για να γράφουμε σωστά. Εκδόσεις Ζάννης Μαργέτης.
 11. Παπαζαφείρη, Ιωάννα. Λάθη στη χρήση της γλώσσας. Τόμος Β'. Αθήνα: Σμίλη, 1997.
 12. Παπαζαφείρη, Ιωάννα. Λάθη στη χρήση της γλώσσας μας. Αθήνα: Σμίλη, 1996.
(Αντίγραφο από το translatum)